Tweedemonitor / Kamervraag / Het beïnvloeden van persberichten van de Raad voor Rechtsbijstand door het ministerie van Veiligheid en JustitieHet beïnvloeden van persberichten van de Raad voor Rechtsbijstand door het ministerie van Veiligheid en Justitie

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15501

2019Z15501

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het beïnvloeden van persberichten van de Raad voor Rechtsbijstand door het ministerie van Justitie en Veiligheid. (ingezonden 2 augustus 2019)

1

Klopt het dat u bemoeienis heeft met de totstandkoming en de inhoud van de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand? Hoe ver strekt die bemoeienis en waar heeft die precies betrekking op?

2

Is het waar dat inmiddels uit een WOB-verzoek blijkt dat de Raad voor Rechtsbijstand contact heeft gehad met u over het conceptpersbericht van de Raad voor Rechtsbijstand bij de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2017? Waarom zijn door u opmerkingen over het conceptpersbericht gemaakt waarna door de Raad voor Rechtsbijstand een andere, definitieve versie is gepubliceerd?

3

Welke opmerkingen zijn er door u gemaakt? Kunt u deze correspondentie openbaar maken of in ieder geval inhoudelijk weergeven? Zo nee, waarom niet?

4

Is dit ook het geval bij de Monitor van het jaar 2018 en de jaren voor 2017? Zo ja, welke inhoudelijke wijzigingen zijn door u of vanuit het ministerie gesuggereerd en/of aangebracht?


5

Waarom bemoeit u zich met de persberichten van de Raad voor Rechtsbijstand? Met welk doel? Waar is dit voor nodig?

Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


descriptionAccess ( 10383 )

Publicatiedatum
2 Augustus 2019Gerelateerd

Het bericht dat advocaten stoppen met het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand vanwege te lage tarieven

Het beïnvloeden van persberichten van de Raad voor Rechtsbijstand door het ministerie van Veiligheid en Justitie

De rol van verzekeraars, Achmea in het bijzonder, bij het proces tot stelselherziening rechtsbijstand en de invloed op het ministerie

Advocaten die stoppen met rechtsbijstand

De pilot van Legal Guard, de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand en eerdere vragen hierover

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

De pilot van Legal Guard en de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand

De wettelijke grondslag van de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard/Achmea

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl