Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel in de Volkskrant ‘Vijf jaarsalarissen als nabestaandenpensioen’Het artikel in de Volkskrant ‘Vijf jaarsalarissen als nabestaandenpensioen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15415

2019Z15415

Vragen van de leden Slootweg en Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant ‘Vijf jaarsalarissen als nabestaandenpensioen’(ingezonden 26 juli 2019).

1

Kent u dit artikel uit de Volkskrant? 1)

2

Klopt de inhoud van dit artikel dat een van de varianten die werkgevers en vakbonden uitwerken, bestaat uit een nabestaandenpensioen, dat vijf jaarsalarissen omvat die uitgekeerd worden na overlijden van de deelnemer voor de partner?

3

Is dit inclusief of exclusief uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw)?

4

Van wie van de deelnemende partijen, werkgevers, vakbonden of het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kwam dit voorstel?

5

Op welke gegevens is de stelling in het artikel gebaseerd dat bij overlijden van de gepensioneerde deelnemer, de echtgenote van 75 jaar doorgaans levenslang 70% van het pensioen ontvangt?

6

Hoeveel van de 75-jarige echtgenoten van gepensioneerde deelnemers hebben in 2018 70% van het pensioen ontvangen met daarbij de garantie dat dit levenslang zal zijn? Hoeveel hebben minder dan 70% ontvangen en hoeveel meer?

7

Bij hoeveel pensioenregelingen (liefst als percentage) kan een werknemer kiezen voor een Anw-hiaatverzekering?

8

Bij hoeveel pensioenregelingen (liefst als percentage) maakt een Anw-hiaatverzekering automatisch deel uit van de nabestaandenregeling?

9

Hoeveel pensioenregelingen hebben de laatste 10 jaar afscheid genomen van de Anw-hiaatverzekering als onderdeel van de nabestaandenpensioenregeling?

10

Wanneer we 2017 en 2018 nemen, hoeveel jaarsalarissen zouden de partners ontvangen aan nabestaandenpensioen, als ervan uitgegaan wordt dat de weduwen en weduwnaars komen te overlijden op een gemiddelde leeftijd voor een man of vrouw?

11

Is bovenstaande som meer of minder dan het voorstel van vijf jaarsalarissen dat nu door sociale partners wordt uitgewerkt?

12

Klopt het dat een ander voorstel is om het nabestaandenpensioen te beperken tot een maximum van een jaarsalaris?

13

Vindt u het logisch dat er twee varianten worden uitgewerkt die een versobering van het nabestaandenpensioen inhouden, terwijl de voorbeelden in het artikel laten zien dat er groepen zijn die juist te maken krijgen met een enorme inkomensterugval door het overlijden van de partner?

14

Wilt u indachtig de motie-Slootweg (34 996, nr.10) en het regeerakkoord, zoals ook door u is benadrukt in het notaoverleg van 27 mei jl., ervoor zorgen dat er een adequate regeling voor nabestaandenpensioen komt in plaats van een nog verder versoberde regeling?

1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/plan-om-armoedeval-bij-overlijden-partner-te-voorkomen-voortaan-vijf-jaarsalarissen-als-nabestaandenpensioen~b075f024/


Gerelateerd

Het artikel in de Volkskrant ‘Vijf jaarsalarissen als nabestaandenpensioen’

Non-consensuele naaktbeelden en pornografie, kinder- en wraakporno op pornosites

De dreigende claim tegen de Nederlandse staat van de energiereuzen Uniper en RWE, mogelijk op basis van de ISDS-clausule in het Energy Charter Treaty

De berichten ’Deze omstreden afvalberg mag van de provincie blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen' en 'Gedeputeerde Tekin geeft verkeerde informatie over afvalberg Tata Steel'

Het mogelijk maken van het enkelvoudig in- en uitchecken.

Sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

Het bericht dat een Chinese geneticus van het Erasmus MC werkt voor de Chinese politie

Het interview ‘Politiechef Anja Schouten: Er moet een eerste hulp bij onbegrepen gedrag komen’ en het opinieartikel ‘Laat de politie geen zorgtaken uitvoeren’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl