Tweedemonitor / Kamervraag / Uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VNUitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15412

2019Z15412

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Stoffer (SGP), Voordewind (CU), Koopmans (VVD), De Roon (PVV) en Baudet (FvD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN (ingezonden 26 juli 2019).

1

Kunt u bevestigen dat Nederland voor de resolutie “Situation of and assistance to Palestinian women” gestemd heeft in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties ?

2

Is er, behalve deze veroordeling van Israel, nog enig ander land veroordeeld tijdens deze sessie voor het schenden van vrouwenrechten?

3

Kunt u aangeven hoeveel resoluties in de VN-Mensenrechtenraad en in de Economische en Sociale Raad Israël veroordelen (in de afgelopen vijftien jaar) en hoeveel resoluties de vijf meest bekritiseerde landen veroordelen?

4

Hoe vaak is bijvoorbeeld de situatie van vrouwen in Saoedi-Arabië, waar vrouwen zonder hun ‘male guardian’ helemaal niets mogen, op de agenda geplaatst en hoe vaak is dat land veroordeeld?

5

Acht u dit proportioneel?

6

Hoe heeft de regering elk van de twee punten van de aangenomen motie-Van der Staaij c.s. (34775, nr. 44), uitgevoerd in de VN-organen waarin Nederland vertegenwoordigd is, daar waar die motie de regering in 2017 opriep om
(1) in VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en
(2) zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties af te wijzen?
Kunt u bij beide agendapunten voorbeelden geven

1) Deze vragen dienen als aanvulling op vragen van het lid Stoffer over het bericht 'UN Singles Out Israel as World's Only Violator of Women's Rights; Iran, Saudi Arabia & Yemen Among the Voters'


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Een VN-database met bedrijven actief in Israëlische nederzettingen

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het Nederlandse stemgedrag inzake VN-resoluties aangaande Israël

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl