De gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in Willemstad

2019Z15369

Vragen van de leden Van den Berg en Van Dam (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in Willemstad. (ingezonden 24 juli 2019)

1.

Bent u bekend met de problemen waar het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos-ziekenhuis) op Curaçao mee te maken heeft? 1) 2)

2.

Hoeveel niet-acute operaties worden er normaal gesproken jaarlijks in het Sehos-ziekenhuis uitgevoerd?

3.

Hoeveel patiënten van Bonaire krijgen er normaal gesproken jaarlijks een niet-acute operatie in het Sehos-ziekenhuis?

4.

Staan er op dit moment patiënten uit Bonaire op de wachtlijst voor een niet-acute operatie in het Sehos-ziekenhuis? Zo ja, hoeveel?

5.

Waar kunnen patiënten van Bonaire nu naar toe voor een niet-acute operatie? Op welke wijze worden zij hierover geïnformeerd?

6.

Moeten patiënten van Bonaire extra kosten maken voor niet-acute operaties (bijvoorbeeld voor extra reiskosten), nu deze niet meer op Curaçao uitgevoerd worden? Zo ja, worden zij hiervoor op enige wijze gecompenseerd?

7.

Wat is de reden dat het ziekenhuis telkenmale niet uitkomt met het budget? Is daar onderzoek naar gedaan?

8.

In hoeverre hebben de financiële problemen van het Sehos-ziekenhuis te maken met de dubbele kosten die gemaakt moeten worden door het enerzijds in stand moeten blijven van het huidige ziekenhuis (Sehos) en anderzijds het tegelijkertijd onderhouden van een ziekenhuis dat nog niet operationeel is (het Curaçao Medical Center)? 3)

9.

Kunt u aangeven op welke wijze het Sehos-ziekenhuis en de regering van Curaçao de problemen bij het ziekenhuis willen oplossen? Is er een inschatting te geven op welke termijn het ziekenhuis weer volledig kan opereren?

1) “Kwakkelend Sehos sluit opnieuw ok’s voor niet-acute operaties”, op: https://koninkrijksrelaties.nu/2019/07/10/kwakkelend-sehos-sluit-opnieuw-oks-voor-niet-acute-operaties/

2) “Ziekenhuis Sehos op Curaçao: voorlopig alleen geld voor spoedoperaties”, op: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/07/16/ziekenhuis-curacao-voorlopig-alleen-geld-voor-spoedoperaties/

3) “Gouverneur Curaçao weigert te tekenen voor lening voor afbouwen ziekenhuis”, op: https://curacao.nu/gouverneur-curacao-weigert-te-tekenen-voor-lening-voor-afbouwen-ziekenhuis/

Indiener(s)
Tweedemonitor