Het lekken en illegaal verhandelen van persoonsgegevens uit het kentekenregister

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Rechtsbescherming over het lekken en illegaal verhandelen van persoonsgegevens uit het kentekenregister (ingezonden 24 juli 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat vertrouwelijke persoonsgegevens uit het kentekenregister illegaal verhandeld worden?1

Vraag 2

Hoe waardeert u het feit dat dit heeft kunnen gebeuren ondanks de aanscherping van de privacyregels?

Vraag 3

Kunt u een volledige lijst geven van instanties en personen die toegang hebben tot deze persoonsgegevens?

Vraag 4

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Vraag 5

Wat gaat u doen om na trekken hoe dit kon gebeuren?

Vraag 6

Wat gaat u in overleg met de Rijksdienst voor Wegverkeer en betrokken instanties en personen doen om te voorkomen dat dit blijft gebeuren? Betrekt u daarbij alle betrokken instanties en personen?

Indiener(s)Tweedemonitor