Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Speciale opvang voor jihad-kinderen bij terugkeer in Nederland’Het artikel ‘Speciale opvang voor jihad-kinderen bij terugkeer in Nederland’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15314

2019Z15314

Vragen van de leden Tielen en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Justitie en Veiligheid over het artikel ‘Speciale opvang voor jihad-kinderen bij terugkeer in Nederland’. (ingezonden 22 juli 2019)

  1. Bent u bekend met het artikel in het Parool met de bovengenoemde titel? 1)
  2. Bent u het eens dat terugkeerders uit IS-gebied een potentiële bedreiging vormen voor de veiligheid van onze vrije en open samenleving en dat dit ook geldt voor kinderen van IS-terroristen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om terugkeer van IS-terroristen en hun nazaten te voorkomen?
  3. Klopt de berichtgeving in het artikel over een ‘speciale opvanglocatie’ die door de Raad voor de Kinderbescherming is ingericht, waar teruggekeerde kinderen uit IS-gebied worden opgevangen en geobserveerd? Zo ja, waarom is de Raad voor de Kinderbescherming overgegaan tot het inrichten van een dergelijke opvanglocatie?
  4. Welke activiteiten bent u van plan om te laten plaatsvinden op deze opvanglocatie? Wat is daarvan de doelstelling? Welke andere (overheids)organisaties zijn betrokken bij de inrichting van deze opvanglocatie?
  5. Op basis van welke (wetenschappelijke) evidence wordt beoordeeld of, en in welke mate een individuele terugkeerder een bedreiging vormt voor de veiligheid van onze samenleving? Op welke wijze worden factoren als leeftijd en netwerk daarin meegenomen?
  6. Op basis van welke (wetenschappelijke) evidence wordt beoordeeld of het mogelijk is om deze potentiële bedreiging te ‘behandelen’ en daarmee te elimineren? Op welke wijze worden factoren als leeftijd en netwerk daarin meegenomen?

1) https://www.parool.nl/nederland/speciale-opvang-voor-jihadkinderen-bij-terugkeer-in-nederland~b3473f2d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D2ahUKEwivutS-4cDjAhVOLFAKHVO3CkkQFjAAegQIAxAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parool.nl%252Fnederland%252Fspeciale-opvang-voor-jihadkinderen-bij-terugkeer-in-nederland%7Eb3473f2d%252F%26usg%3DAOvVaw1pt0SpIiok5zs0lLfV4EAP


Gerelateerd

Het artikel ‘Speciale opvang voor jihad-kinderen bij terugkeer in Nederland’

Het bericht ‘Jihad-opruier Mounim A. komt vrij’

De brief ‘Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap’

Afspraken met Griekenland over de opvang van minderjarige asielzoekers

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

De dreigende uitzetting van Davit en Nunë

1600 kinderen die verdwenen zijn uit asielopvang

Het bericht ‘COA lijkt te stoppen met consequente beschermde opvang LHBTQ-asielzoekers’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl