Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest’Het bericht ‘Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15244

2019Z15244

Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest’. (ingezonden 18 juli 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest’? 1)
  2. Klopt het dat twee Nederlandse technologiebedrijven emotieherkenningssoftware hebben geleverd aan de Chinese staat? Klopt het dat deze bedrijven deze software hebben geleverd aan het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid en aan de Chinese politieacademie? Kunt u toelichten vanaf wanneer deze bedrijven aan de Chinese staat emotieherkenningssoftware leveren?
  3. Klopt het dat het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid verantwoordelijk is voor hightech surveillance die leidt tot privacyschendingen van Chinese burgers? En klopt het ook dat ditzelfde ministerie ook verantwoordelijk is voor de ernstige onderdrukking van de Oeigoeren in Xinjiang?
  4. Bent u bekend met de plannen van de Chinese staat om in 2020 alle naar schatting 200 miljoen openbare beveiligingscamera’s te integreren tot één groot videosurveillancesysteem, dat gekoppeld wordt aan gezichtsherkenningssoftware en een database met persoonlijke gegevens over alle 1,4 miljard Chinezen? Wat is uw mening over deze plannen?
  5. Bent u op de hoogte van de berichtgeving van mensenrechtenorganisaties 2) die waarschuwen dat China surveillance-technologie inzet tegen iedereen die uit de pas loopt, zoals activisten, dissidenten en minderheden (één miljoen Oeigoeren)? 3)
  6. Bent u het eens dat het onwenselijk is wanneer door Nederlandse bedrijven ontwikkelde en verkochte software wordt ingezet om bevolkingsgroepen te onderdrukken en mensenrechten te schenden?
  7. Hebben Nederlandse technologiebedrijven een vergunningsplicht voor export van software die gebruikt kan worden voor gezichtsherkenning en emotieherkenning die ook ingezet kan worden voor predictive policing?
  8. Op welke wijze voert Nederland op dit moment exportcontrole uit op cybersurveillance technologie? Wordt deze export aan een mensenrechtentoetsing onderworpen? Zo ja, op welke wijze? Voldoet deze controle naar uw oordeel om te voorkomen dat deze technologie ingezet kan worden om de mensenrechten te schenden?
  9. Kunt u uiteenzetten wat de laatste stand van zaken is bij de herziening van de Europese dual-use verordening inzake de uitbreiding van exportcontrole op cybersurveillance goederen? Kunt u dit nader toelichten met uw appreciatie en de Nederlandse inzet?
  10. Bent u het eens dat Nederlandse cybersurveillance technologie aan exportcontrole zou moeten worden onderworpen, en dat een mensenrechtentoets hier onderdeel van uit zou moeten maken? Bent u het eens dat dergelijke exportcontrole op Europees niveau zou moeten gelden?


1) https://decorrespondent.nl/10307/berucht-chinees-veiligheidsministerie-gebruikt-nederlandse-software-die-emoties-leest/317002092-cae75d58
2) https://www.hrw.org/news/2017/11/19/china-police-big-data-systems-violate-privacy-target-dissent
3) https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-intelligence-racial-profiling.html

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Ojik en Diks (beiden GroenLinks), ingezonden 18 juli 2019 (vraagnummer 2019Z15131)

Indiener

Sjoerd Sjoerdsma (D66)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)


Access ( 10261 )

Publicatiedatum
18 Juli 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest’

De export van cybersurveillance technologie

Het bericht ’emoties lopen hoog op bij huisuitzetting: meerdere politiepatrouilles rukken uit’

Apen als proefdieren

G4 EA H1N1-virus en het bericht ‘RIVM houdt ontwikkeling van Chinees varkensvirus goed in de gaten’

Problemen met software die bij verkiezingen wordt gebruikt

Het verwijderen van een boek uit een bibliotheek omdat het 'negatieve emoties' oproept en 'aanstoot' geeft

Het jaarverslag van de Kiesraad over 2019

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl