Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'ACM: pas eind zomer besluit over overname Apeldoornse Sandd door PostNL'Het bericht 'ACM: pas eind zomer besluit over overname Apeldoornse Sandd door PostNL'

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15239

2019Z15239

Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'ACM: pas eind zomer besluit over overname Apeldoornse Sandd door PostNL'. (ingezonden 18 juli 2019)

Vraag 01:

Bent u bekend met het bericht 'ACM: pas eind zomer besluit over overname Apeldoornse Sandd door PostNL'? 1)

Vraag 02:

Wat is uw reactie op dit bericht?

Vraag 03:

Wat vindt u ervan dat er voortijdig, terwijl het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nog gaande is, informatie naar buiten komt over het tijdspad van het te nemen besluit over goed- dan wel afkeuring van de overname van Sandd door PostNL?

Vraag 04:

Deelt u de mening dat het ongebruikelijk en ongepast is dat de ACM publiekelijk, via de media, over haar planning ten aanzien van het overnamebesluit Sandd-PostNL communiceert?

Vraag 05:

In hoeverre heeft de ACM haar reactie en communicatie vooraf afgestemd met betrokken partijen?

Vraag 06:

Deelt u de urgentie om zo snel als mogelijk is het besluitvormingsproces af te ronden, gelet op de kwetsbare financiële situatie van spelers op de postmarkt (onder andere vanwege het sterk dalende aantal poststukken) en met begrip voor de onafhankelijke positie van toezichthouder ACM?

Vraag 07:
Deelt u de mening dat het besluitvormingsproces al had kunnen zijn afgerond, daar PostNL het voornemen om Sandd over te nemen op 25 februari 2019 bij de ACM heeft gemeld, de meldingsfase vier weken en de standaard onderzoeksfase dertien weken mag duren? Kunt u verklaren waarom dit proces nog niet is afgerond?

Vraag 08:

Hoe beoordeelt u de uitspraak dat “als de ACM nadere vragen heeft het de klok van de termijn van dertien weken waarop er een besluit moet vallen, kan stilzetten”?

Vraag 09:

Hoeveel keer heeft de ACM nadere vragen gesteld, gezien de tijd die inmiddels is verstreken?

Vraag 10:

Bent u het ermee eens dat er een harde einddatum zou moeten zijn voor het te nemen overnamebesluit door de ACM, zodat betrokken partijen snel duidelijkheid krijgen en werknemers en werkgevers in de postsector weten waar zij aan toe zijn?

1) De Stentor, 2 juli 2019, https://www.destentor.nl/apeldoorn/acm-pas-eind-zomer-besluit-over-br-overname-apeldoornse-sandd-door-postnl~ac791aa7/ .


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl