Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de mediaHet bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de media

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15210

2019Z15210

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat er onrust heerst binnen het Commissariaat voor de Media. (ingezonden 17 juli 2019)

  1. Wat is het gevolg voor de te nemen besluiten van het Commissariaat voor de Media, nu het merendeel van de bestuurders zijn opgestapt? (1)
  2. Wat zijn de regels omtrent nevenfuncties bij het Commissariaat?
  3. Worden die regels nogmaals tegen het licht gehouden nu duidelijk is dat sommige nevenfuncties op gespannen voet staan met werkzaamheden van het Commissariaat? Zo nee, waarom niet?
  4. Wanneer wordt de veel te riante wachtgeldregeling aangepast? Bent u voornemens dit onder de huidig geldende WNT-normen te laten vallen? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat zijn de regels voor vertrekkende toezichthouders die naar bedrijven gaan waar zij toezicht op hebben gehouden?
  6. Deelt u de mening dat het voor toezichthouders essentieel is dat (de schijn van) belangenverstrengeling tegengegaan moet worden?
  7. Worden deze regels aangescherpt? Zo nee, waarom niet?

(1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/16/waakhond-voor-media-stuurloos-a3967340


Gerelateerd

Het bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de media

De problemen bij het Commissariaat voor de Media

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht van de Commissariaat voor de Media ‘Commissariaat niet tevreden over beoordeling nevenfuncties KRO-NCRV’

Interne chaos bij het Commissariaat voor de Media

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl