Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de mediaHet bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de media

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15210

2019Z15210

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat er onrust heerst binnen het Commissariaat voor de Media. (ingezonden 17 juli 2019)

  1. Wat is het gevolg voor de te nemen besluiten van het Commissariaat voor de Media, nu het merendeel van de bestuurders zijn opgestapt? (1)
  2. Wat zijn de regels omtrent nevenfuncties bij het Commissariaat?
  3. Worden die regels nogmaals tegen het licht gehouden nu duidelijk is dat sommige nevenfuncties op gespannen voet staan met werkzaamheden van het Commissariaat? Zo nee, waarom niet?
  4. Wanneer wordt de veel te riante wachtgeldregeling aangepast? Bent u voornemens dit onder de huidig geldende WNT-normen te laten vallen? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat zijn de regels voor vertrekkende toezichthouders die naar bedrijven gaan waar zij toezicht op hebben gehouden?
  6. Deelt u de mening dat het voor toezichthouders essentieel is dat (de schijn van) belangenverstrengeling tegengegaan moet worden?
  7. Worden deze regels aangescherpt? Zo nee, waarom niet?

(1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/16/waakhond-voor-media-stuurloos-a3967340


Gerelateerd

Het bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de media

De problemen bij het Commissariaat voor de Media

Het bericht van de Commissariaat voor de Media ‘Commissariaat niet tevreden over beoordeling nevenfuncties KRO-NCRV’

Interne chaos bij het Commissariaat voor de Media

De onrust bij de rechtbank Noord-Nederland

De overstap van de voormalige voorzitter van het Commissariaat van de Media als lobbyist naar Netflix

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Onrust bij thuiszorg en wijkverpleging om gebrek aan bescherming’.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl