Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel’Het bericht ‘NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15204

2019Z15204

Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel’. (ingezonden 17 juli 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel’? 1)
  2. Klopt het, dat in het NAVO-rapport 'A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control, and allied nuclear forces' vermeld werd dat er nucleaire wapens zijn opgeslagen op Europese bases, waaronder Volkel? Klopt het ook, dat in een nieuwere versie van dit rapport, deze zinsnede verwijderd is?
  3. Op wiens instigatie is deze zinsnede alsnog verwijderd?
  4. Hoe verhoudt deze onthulling zich tot de staande NAVO-afspraken over het niet publiekelijk mededelingen doen over de nucleaire afschrikking?
  5. Ziet u, in het licht van deze berichten, de eerdere verklaringen van twee oud-premiers, en het lopende debat over modernisering van de in Europa geplaatste kernwapens, aanleiding om (meer) openheid te betrachten over de in Nederland geplaatste nucleaire wapens? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4781981/navo-kernbommen-volkel-vliegbasis-atoombommen


Gerelateerd

Het bericht ‘NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel’

Het uitvoeren van de motie Van Helvert c.s. inzake het bijeen roepen van de NAVO-raad

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Gezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en Rusland

De reactie vanuit de Europese Commissie, Navo en Europese leiders op de uitslag van het referendum in Macedonië

De uitspraak 201700522/1/A3 van de Raad van State en het bericht ‘Gevolgen van vernietiging IS door Nederlandse bommen blijven geheim’

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht 'Geheim telefoonverkeer legt ernstige corruptie bij politie bloot'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl