Tweedemonitor / Kamervraag / Het advies van de AIVD over de nationale veiligheid en veiling 5GHet advies van de AIVD over de nationale veiligheid en veiling 5G

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15162

2019Z15162

Vragen van de leden Buitenweg en Bromet (beiden GroenLinks) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies van de AIVD over de nationale veiligheid en veiling 5G. (ingezonden 16 juli 2019)

 1. Wat is de reden dat de brief van de AIVD over nationale veiligheid en 5G, van 4 februari 2019, niet al in februari is doorgestuurd naar de Tweede Kamer?
 2. Wat is de reden dat de brief van de AIVD niet werd toegezonden als bijlage bij uw brief aan de Tweede Kamer van 1 juli 2019 over maatregelen ter bescherming van telecomnetwerken en 5G? 1)
 3. Wat is het beleid met betrekking tot het doorgeleiden van AIVD-adviezen? Wie neemt de beslissing een advies al dan niet aan de Tweede Kamer toe te zenden?
 4. Herinnert u zich de brief Beveiliging nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) (Kamerstuk 25124-96)? Deelt u de constatering dat deze brief expliciet ingaat op de adviezen van de AIVD inzake C2000, zoals verwoord in de brief van de AIVD van 17 januari 2019? 2)
 5. Waarom gaat de brief van 1 juli over 5G niet expliciet in op de aanbevelingen van de AIVD zoals verwoord in de brief van 4 februari 2019?
 6. Hoe beoordeelt u het advies van de AIVD (nummer 3 in de brief) om “een aanpak te formuleren voor het uitfaseren van bepaalde hard- en software binnen de kritieke belangen in de bestaande telecom infrastructuur (2G, 3G, 4G) afkomstig van dienstverleners uit landen met een offensief cyberprogramma”? Bent u van plan deze aanbeveling op te volgen?
 7. Hoe beoordeelt u het advies van de AIVD (nummer 4 in de brief) om nieuwe afhankelijkheden in de 5G infrastructuur te voorkomen, “door bepaalde hard- en software van dienstverleners uit landen met een offensief cyberprogramma selectief te weren”? Hoe verhoudt dit advies zich tot uw uitspraken in het plenaire debat over de uitrol van 5G dat u kiest voor een landenneutraal uitgangspunt?
 8. Klopt het dat u in uw brief van 26 april 2019 over C2000 schrijft dat u het advies van de AIVD om zo snel mogelijk over te gaan teneinde te komen tot een oplossing waarbij de afhankelijkheid van ICT-systemen uit landen waarvan is vastgesteld dat ze een offensief cyberprogramma voeren tegen Nederlandse belangen overneemt? Neemt u alle 8 de adviezen van de AIVD over 5G ook over, zo nee, welke niet?
 9. Hoe beoordeelt u het advies van Professor Bart Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen om met betrekking tot 5G van alle leveranciers open source software te verlangen, zoals verwoord in zijn brief van 2 april 2019 over de vernieuwing C2000? 3) Bent u van plan dat advies op te volgen?


  1) Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G (2019Z13859)
  1) Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G (2019Z13859)
  2) Beantwoording adviesopdracht C2000 (bijlage bij Kamerstuk 25124-96)
  3) Advisering m.b.t. vernieuwing C2000 (bijlage bij Kamerstuk 25124-96)


Gerelateerd

Het advies van de AIVD over de nationale veiligheid en veiling 5G

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘AIVD blokkeert terugkeer tientallen Nederlandse piloten’

Het bericht ‘AIVD: hoger onderwijs is zich totaal niet bewust van digitale dreiging'

Het bericht ‘AIVD en MI5 gestopt met samenwerking met Oostenrijkse diensten’

Het bericht ‘Geheime diensten morren over nieuwe toezichthouder’

Het uitfaseren van subsidies voor houtige biomassa

Paspoorthandel op Malta

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl