Tweedemonitor / Kamervraag / Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgevingNederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15128

2019Z15128

Vragen van de leden Van Weyenberg en Sjoerdsma (beiden D66) aan de minister-president en de minister van Financiën over Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving. ( ingezonden (15 juli 2019)

 1. Bent u bekend met de gevolgen van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) voor Nederlandse burgers?
 2. Bent u bekend met de beantwoording van schriftelijke vragen die eerder zijn gesteld, onder andere over het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft Amerikanen in Nederland tot wanhoop’ 1), vragen over ‘de uitwerking van FATCA’ 2) en vragen over ‘Amerikaanse belastinghervorming’ 3)?
 3. Bent u, in het verlengde van bijvoorbeeld de inzet van president Macron, bereid het gesprek met president Trump van 19 juli a.s. te gebruiken om het belang van een oplossing voor deze groep, eventueel door middel van een brief, over te brengen?
 4. Welke vooruitgang is sinds mei geboekt bij het werken aan een oplossing voor de duizenden gedupeerden?
 5. Bent u bereid om net als de staatssecretaris van Financiën in gesprek te gaan met belangenorganisaties van Nederlanders die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben?
 6. Bent u bekend met het feit dat het kabinet heeft aangegeven dat de afwezigheid van het Social Security Number (SSN) geen weigeringsgrond kan zijn voor banken om een betaalrekening aan te vragen of te behouden?
 7. Wat vindt u van de signalen dat banken zich daar nog over beraden en op dit moment aanvragen van klanten met een Amerikaanse nationaliteit zonder SSN niet honoreren?
 8. Welke stappen neemt u tegen banken om te voorkomen dat betaalrekeningen van Nederlandse inwoners worden geblokkeerd?
 9. Kunt u bevestigen dat Nederlandse inwoners met een Amerikaanse nationaliteit altijd toegang moeten hebben tot een betaalrekening?
 10. Herinnert u zich dat het kabinet heeft aangegeven dat in juli in Brussel in een raadsvergadering weer wordt gesproken over de problemen als gevolg van FATCA?
 11. Is het gelukt om te komen tot een gecoördineerde actie in Europees verband? Zo ja, op welke wijze wordt deze actie nu uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
 12. Bent u voornemens om bijvoorbeeld samen met president Macron, die voor zover bekend in zijn gesprekken met president Trump aandacht heeft gevraagd voor de zogenaamde Accidental Americans, op te trekken om tot een oplossing voor deze groep te komen?
 13. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?
 14. Kunt u deze vragen beantwoorden voor uw bezoek van 19 juli 2019 aan president Trump?

1) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/03/beantwoording-kamervragen-fatca
2) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/18/beantwoording-kamervragen-over-uitwerking-fatca
3) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/07/antwoorden-kamervragen-over-amerikaanse-belastinghervorming


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Chipsector onderuit na uitlekken Amerikaanse plannen’

De uitwerking FATCA voor Nederlandse burgers en signalen dat bankrekeningen geblokkeerd gaan worden

De Amerikaanse luchtaanval op de internationale luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven is gekomen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl