Tweedemonitor / Kamervraag / Nederlandse kinderen die vastzitten in Syrische opvangkampenNederlandse kinderen die vastzitten in Syrische opvangkampen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15126

2019Z15126

Vragen van de leden Ploumen en Kuiken (beiden PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over Nederlandse kinderen die vastzitten in Syrische opvangkampen. (ingezonden 15 juli 2019)

 1. Bent u bekend met het interview ‘Kalifaatkinderen zijn voor alles kinderen zegt Franse psychiater die jonge terugkeerders begeleidt’? [1]
 2. Hoeveel Nederlandse kinderen bevinden zich op dit moment in Syrische kampen?
 3. Hoeveel van deze Nederlandse kinderen kampen met trauma’s en psychische problemen door wat zij hebben meegemaakt?
 4. Welke actie wordt ondernomen om deze Nederlandse kinderen met psychische klachten en trauma’s te ondersteunen? Kunt u een toelichting geven?
 5. Krijgen deze Nederlandse kinderen met trauma’s in de opvangkampen de zorg en hulp die zij nodig hebben? Zo ja, kunt u een toelichting geven? Zo nee, waarom niet?
 6. Zouden deze kinderen in Nederland niet veel beter kunnen worden ondersteund bij de verwerking van hun trauma’s en eventuele psychische problemen?
 7. Hoe oordeelt u over de uitspraak van de Franse psychiater Baubet met betrekking tot deze kinderen: “Er bestaat niet zoiets als een noodlot en je moet waken voor self fulfilling prophecies”, waarmee hij dus pleit voor een goede behandeling van deze kinderen?
 8. Hoe worden Nederlandse kinderen die terugkomen uit conflictgebieden mentaal bijgestaan?
 9. Bent u ook bekend met het opiniestuk dat de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schreef voor The Guardian, ‘War's trauma endures long after the last shot is fired – broken souls need rebuilding’, waarin zij pleit voor meer aandacht voor trauma’s die zijn ontstaan tijdens conflicten? [2]
 10. Hoe verhoudt dit pleidooi, en de conferentie die hierover in Amsterdam wordt georganiseerd, zich tot de vele Nederlandse kinderen die zich nog altijd bevinden in miserabele omstandigheden in Koerdische kampen?
 11. Erkent het kabinet dat ook deze Nederlandse kinderen getraumatiseerd zijn door wat ze hebben meegemaakt en dat ze hulp nodig hebben?
 12. Waarom biedt Nederland deze Nederlandse kinderen niet de hulp die ze nodig hebben, terwijl uit het stuk van de minister voor Buitenlandsse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijkt dat dit hoofdpunt is van beleid?
 13. Bent u bereid om op korte termijn Nederlandse kinderen die op dit moment verblijven in opvangkampen en kampen met trauma’s of psychische klachten, naar Nederland te halen zodat zij de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben?

1] https://www.trouw.nl/nieuws/kalifaatkinderen-zijn-voor-alles-kinderen-zegt-franse-psychiater-die-jonge-terugkeerders-begeleidt~b600ccc6/
2] https://www.theguardian.com/society/2019/jun/30/wars-trauma-endures-long-after-the-last-shot-is-fired-broken-souls-need-rebuilding


Gerelateerd

Nederlandse kinderen die vastzitten in Syrische opvangkampen

Het terughalen van Duitse kinderen uit Syrië door Duitsland

Het bericht ‘Opvangkampen op Samos een hel: dit niet eerder gezien’

Het bericht 'Eerst Assads strijder, nu asiel in Nederland'

De inzet Syrische rebellen door Turkije in oorlog om Nagorno-Karabach

Het onderzoek naar de Nederlandse steun aan Syrische rebellen

Het bericht dat Syrische vluchtelingen die christen zijn geweigerd worden in VN-opvangkampen

Het bericht dat Turkije Syrische rebellen inzet in de strijd in Libië

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl