Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Canadees bedrijf zou veel meer gas winnen uit veld Diever dan toegestaan‘Het artikel ‘Canadees bedrijf zou veel meer gas winnen uit veld Diever dan toegestaan‘

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15120

2019Z15120

Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Canadees bedrijf zou veel meer gas winnen uit veld Diever dan toegestaan‘. (ingezonden 15 juli 2019)

1. Bent u bekend met het artikel ‘Canadees bedrijf zou veel meer gas winnen uit veld Diever dan toegestaan‘? 1)

2. Bent u ermee bekend dat een bedrijf drie keer meer gas uit de grond haalde dan toegestaan? Zo ja, sinds wanneer?

3. Kent u de aanleiding van het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar dit bedrijf? Zo ja, wat was de aanleiding voor het instellen van dit onderzoek?

4. Hoe beoordeelt u de kans op veiligheidsrisico’s, zoals bodemdaling en mogelijke bevingen, bij versnelde gaswinning in kleine gasvelden?

5. Zijn er vermoedens van meer overschrijdingen van vergunningen voor gaswinning? Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het? Bent u bereid verscherpt toezicht te houden op naleving van vergunningen voor gaswinning in de kleinere velden?

6. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat er versneld gas gewonnen wordt uit kleinere gasvelden, gezien het broze draagvlak voor gaswinning door de ervaringen in Groningen en de mogelijke veiligheidsrisico’s? Zo nee, waarom niet?

7. Wat gaat u doen om versnelde gaswinning, voorbij de toegestane productiehoeveelheid, tegen te gaan?

8. Hoe gaat u voorkomen dat bedrijven in de toekomst afspraken uit vergunningen overschrijden? Overweegt u een gesprek met de winningsbedrijven en handhaving en toezicht te intensiveren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

1) NOS, 12 juli 2019; https://nos.nl/l/2293119

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Beckerman (SP), ingezonden 12 juli 2019 (vraagnummer 2019Z15018).


Indiener

Matthijs Sienot (D66)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 10215 )

Publicatiedatum
15 Juli 2019
Gerelateerd

Het artikel ‘Canadees bedrijf zou veel meer gas winnen uit veld Diever dan toegestaan‘

Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019

Het artikel 'Nederland blijft achter met gasboringen op zee, bedrijven willen aan de slag'

Het bericht 'Stoppen met gas zorgt juist voor méér CO2'

Het artikel ‘Nederland zal veel eerder en veel meer gas moeten importeren dan tot nu werd gedacht’

Zandwinning uit de Waddenzee

Het bericht ‘Brief van provincie naar minister: hoe moet het verder met de ontwikkeling van het Wierdense Veld’

Exportkredietverzekeringen voor omstreden gasproject in Mozambique

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl