Tweedemonitor / Kamervraag / Het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van NederlandHet journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15118

2019Z15118

Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van Nederland. (ingezonden 15 juli 2019)

1

Kent u het artikel van de journalisten over het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM)? 1) Wat is hierop uw reactie?

2

Welke gevolgen heeft het voor de gaswinner als inderdaad blijkt dat dit bedrijf te veel, soms drie keer de toegestane hoeveelheid, geproduceerd heeft?

3

Hebben de gaswinners een gewijzigd winningsplan ingediend? Kunt u uw antwoord toelichten?

4

Wanneer verwacht u de resultaten van dit onderzoek van het OM en het onderzoek naar de NAM vanwege meerdere verontreinigingen? Gaat u de Kamer direct informeren?

5

Wat gaat u voor omwonenden doen die rondom deze locaties wonen en zich zorgen maken?

6

Klopt het dat u maandelijks de productiecijfers per veld ontvangt? Waarom is de Kamer niet geïnformeerd over deze kwestie?

7

In hoeverre wordt bij overige velden het winningsplan overschreden? Kunt een volledig overzicht geven?

8

Welke effecten hebben de geconstateerde overschrijdingen, voor zowel mens als milieu?

9

Bent u bereid vooraf consequenties te stellen, zodat duidelijk is dat gaswinners zich daadwerkelijk aan het winningsplan moeten houden? Kunt u uw antwoord toelichten?

1) https://www.rtvnoord.nl/nieuws/210819/OM-Strafrechtelijk-onderzoek-naar-versnelde-gaswinning-in-afrondende-fase


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het bericht dat er nu toch een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de klokkenluiders van de WODC-affaire

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl