Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Geef burger ook veteranenstatus’Het bericht ‘Geef burger ook veteranenstatus’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15022

2019Z15022


Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Geef burger ook veteranenstatus’. (ingezonden 12 juli 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Geef burger ook veteranenstatus’? 1)

2

Bent u bekend met de zogeheten ‘geïntegreerde benadering’ voor vredes- en wederopbouwmissies?

3

Deelt u de mening dat burgers (diplomaten, politieagenten en hulpverleners) die zij-aan-zij met militairen in missiegebieden opereren, erkenning en waardering verdienen ?

4

Deelt u de mening dat de overheid een zorgplicht heeft ten aanzien van uitgezonden burgers (diplomaten, politieagenten en hulpverleners) die zij-aan-zij met militairen opereren in missiegebieden?

5

Kunt u uiteenzetten of, en zo ja, op welke wijze, uitgezonden burgers (diplomaten, politieagenten en hulpverleners) aanspraak kunnen maken op voorzieningen waar veteranen ook recht op hebben, zoals toegang tot medische zorg bij posttraumatisch stressstoornis?

6

Deelt u de mening dat burgers (diplomaten, politieagenten en hulpverleners) die met gevaar voor eigen leven hebben bijgedragen aan vredes- en wederopbouwmissies, de status van een veteraan moeten kunnen verdienen? Zo nee, waarom niet?


1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/28/geef-burger-ook-veteranenstatus-a3965544


Gerelateerd

Het bericht ‘Geef burger ook veteranenstatus’

De motie Belhaj c.s.

Het bericht dat de IRMA-app wordt gebruikt in een huisartsenpost

Het bericht 'Geef leraar onbeperkt toegang tot onderzoek’

De belastingtelefoon en alternatieve manieren van communiceren met de Belastingdienst

Het niet delen van interne stukken (telefoonnoties van de belastingtelefoon) met de rechter en over het recht van de burger om de telefoonnotities van de belastingtelefoon te kunnen ontvangen

De bijeenkomst op het ministerie met de regiegroep "Wet BIG II" op 10 september 2019

Het bericht ‘Geef kennismigranten en internationaal talent meer zekerheid tijdens de coronacrisis’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl