Tweedemonitor / Kamervraag / Het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van NederlandHet journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15018

2019Z15018


Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van Nederland (ingezonden 12 juli 2019)

1

Kent u het onderzoek van 11 juli 2019 van vier regionale omroepen over het onderzoek naar kleine gasvelden? 1) Wat is daarop uw reactie?

2

Waarom hebt u besloten meer gas te winnen dan eerder vergund was?

3

Waarom besluit u de periode van de winning in te korten?

4

Waarom worden oude putten niet afgesloten, maar juist weer in gebruik genomen?

5

Hoeveel gas wordt er per veld gewonnen? Welk afbouwplan is er per veld? Kunt u dat in een overzicht weergeven?

6

Geldt het meer en sneller winnen van gas alleen voor het Noordoosten, of ook voor de rest van Nederland? Kunt u gegevens van overige velden ook in het overzicht uit vraag vijf meenemen?

7

Wat gaat u doen voor omwonenden die zich grote zorgen maken?

8

Hoe verklaart u de uitkomsten van dit onderzoek na uw belofte in uw brief van 30 mei 2018 (Kamerstuk 33529, nr. 469), waarin u aangeeft te kiezen voor een gestage afbouw voor de kleine velden? 2)

9

Welke lessen uit Groningen heeft u geleerd die u in die brief noemt? Hoe heeft u die lessen toegepast?

10

Wat betekent in uw brief: “alleen als het veilig kan?”

11

Wat is terechtgekomen van de belofte in uw brief dat er werd gezorgd voor financiële zekerheden, zodat operators te zijner tijd kunnen voldoen aan hun verwijderingsverplichting?

12

Wat is terechtgekomen van de belofte in uw brief dat er werd gezorgd voor het verbeteren van de schadeafhandeling? Wat merken inwoners in Nederland met schade van de onafhankelijke, landelijke afhandeling van mijnbouwschades? Hoeveel mensen hebben hier al gebruik van gemaakt en zijn tevreden met die afhandeling?

13

Wat is terechtgekomen van de belofte in uw brief dat er een bijdrage aan de omgeving werd geleverd? Kunt u praktische voorbeelden noemen waar mensen gecompenseerd zijn voor de last die zij ondervinden van de gaswinning?

14

Wat is terechtgekomen van de belofte in uw brief dat de lokale overheden werden betrokken bij de gaswinning en de bredere energietransitie? Kunt u uw antwoord toelichten?

15

Kunt u in een schema overzichtelijk maken hoeveel het gas in het Groningenveld de afgelopen zeven jaar is afgebouwd? Kunt u in dat schema overzichtelijk maken hoeveel gas er in dezelfde periode uit kleine velden is gehaald? Kunt u tevens meenemen in dat schema wat de opbrengsten zijn geweest en wat de prognose is voor komende vijf jaar?

16

Baseert u uw besluiten op lagere inkomsten uit het Groningenveld? Kunt u uw antwoord toelichten?

1) https://www.rtvnoord.nl/nieuws/210568/Kleine-gasvelden-in-Noord-Nederland-worden-versneld-leeggehaald

2) https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/05/30/kamerbrief-over-gaswinning-uit-kleine-velden/kamerbrief-over-gaswinning-uit-kleine-velden.pdf


Gerelateerd

Het bericht ‘NAM wil productiewater Schoonebeek injecteren in Drentse gasvelden’

Het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van Nederland

Het artikel ‘NAM wil productiewater Schoonebeek injecteren in Drentse gasvelden’

Transparantie en duidelijkheid bij nieuwe kleine gasvelden

Het bericht dat kleine gasvelden in Noord-Nederland versneld worden leeggehaald

Het injecteren van afvalwater in Twente en Zuidoost-Drenthe.

Een nieuw rapport inzake Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU en de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven

De beving bij Warder

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl