Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Zorgfraudeurs hebben vaak al een strafblad’Het artikel ‘Zorgfraudeurs hebben vaak al een strafblad’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14969

2019Z14969


Vragen van de leden Arno Rutte en Hermans (beiden VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel ‘Zorgfraudeurs hebben vaak al een strafblad’. (ingezonden 11 juli 2019)

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Zorgfraudeurs hebben vaak al een strafblad’? 1)
  2. Hoe kijkt u naar de resultaten van het onderzoek van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), die lijken te suggereren dat er sprake is van een verband tussen frauderen in de zorg en de aanwezigheid van strafrechtelijke antecedenten? Deelt u de mening dat het onderzoek waardevol is voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare mensen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe spelen strafrechtelijke antecedenten van zorgbestuurders op dit moment een rol bij de vergunningsprocedure voor nieuwe zorgaanbieders? Brengt de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) daar verandering in? Geven de resultaten van het IKZ onderzoek aanleiding om de Wtza verder aan te scherpen? Zo ja, waarom en hoe? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe spelen strafrechtelijke antecedenten van zorgbestuurders een rol bij de bestrijding van fraude met PGB’s? Mag de inspectie SZW om strafrechtelijke antecedenten vragen? Zo nee, waarom niet?
  5. Hoe worden zorgbestuurders die eerder bewezen zorgfraude hebben gepleegd gecontroleerd als zij elders in de zorg opnieuw aan de slag willen bij een bestaande zorgorganisatie of een nog op te richten zorgorganisatie? Indien die controle niet plaatsvindt, deelt u dan de mening dat dit wel zou moeten? Vindt u dat het mogelijk moet zijn om mensen die zijn veroordeeld voor bepaalde delicten te verbieden om een zorgbedrijf te starten? Kunt u uitleggen waarom wel of niet?
  6. Hoe kan de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) bijdragen aan de aanpak van zorgfraude? Wat kan de zorg daarbij leren van het onderwijs als het gaat om het inzetten van de Wet Bibob, waar het instrument onlangs is ingezet (in geval van het Haga lyceum) maar wel als ongebruikelijk werd gezien?
  7. Neemt u de aanbevelingen van het IKZ over vervolgonderzoek over? Zo ja, hoe gaat dit vervolgonderzoek er uit zien en wanneer kunnen we de publicatie hiervan verwachten? Zo nee, waarom niet?

    1) https://www.trouw.nl/nieuws/zorgfraudeurs-hebben-vaak-al-een-strafblad~b4740457/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26ved%3D2ahUKEwj6zfuBzKfjAhUOZlAKHYEvDrIQFjABegQIAhAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.trouw.nl%252Fnieuws%252Fzorgfraudeurs-hebben-vaak-al-een-strafblad~b4740457%252F%26usg%3DAOvVaw0y6pfiXZdB9bcDNWzvrhnX


Indiener

Sophie Hermans (VVD)

Arno Rutte (VVD)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 10151 )

Publicatiedatum
11 Juli 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl