Tweedemonitor / Kamervraag / Het melden van seksueel geweldHet melden van seksueel geweld

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14966

2019Z14966


Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het melden van seksueel geweld. (ingezonden 11 juli 2019)

  1. Kent u het bericht dat slachtoffers seksueel geweld vaker kort na het misdrijf melden? 1) Zo ja, Is een vergelijkbare stijging ook waarneembaar in het aantal aangiftes van seksueel geweld bij de politie? Zo nee, waarom niet? En is een vergelijkbare stijging ook waarneembaar in het aantal zaken door het Openbaar Ministerie (OM) geïnitieerde rechtszaken met betrekking tot seksueel geweld? Zo nee, waarom niet?
  2. Deelt u de mening dat slachtoffers van seksueel geweld zo min mogelijk drempels moeten ervaren om zich te melden bij de Centra Seksueel Geweld? Zo ja, vindt u dat er op dit moment voldoende capaciteit bij de zestien locaties van het Centrum Seksueel Geweld voorhanden is? En wat vindt u van de naamsbekendheid van het Centrum Seksueel Geweld?
  3. Deelt u de zorgen over de constatering van klinisch psycholoog en coördinator van het Centrum Seksueel Geweld Iva Bicanic dat slachtoffers nog steeds schromen om over seksueel geweld te praten? Zo ja, welke maatregelen neemt u zich voor om hen te overreden om hulp te zoeken en aangifte te doen?

1) De Volkskrant, 8 juli 2019, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/slachtoffers-melden-seksueel-geweld-vaker-kort-na-het-misdrijf~bc73f3ce/


Indiener

Kathalijne Buitenweg (GL)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 10153 )

Publicatiedatum
11 Juli 2019
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het melden van seksueel geweld

Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Meldingen seksueel overschrijdend gedrag in sport vorig jaar verdubbeld’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Forse stijging aantal slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld op chat tijdens corona’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl