Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’Het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14851

2019Z14851


Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’. (ingezonden 9 juli 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’? 1)
  2. Zijn uw ambassade in Islamabad en uw Ministerie op de hoogte van de laatste stand van zaken rond Gulalai Ismail en de berichten van intimidatie tegen haar familie door Pakistaanse veiligheidsdiensten? Zo ja, kunt u deze berichten bevestigen en de situatie beschrijven? Klopt het dat zij moet onderduiken om arrestatie te voorkomen?
  3. Klopt het dat deze casus past in een breder beeld van aanvallen op mensenrechtenverdedigers, journalisten en activisten in Pakistan?
  4. Bent u het eens dat mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden extra bescherming verdienen, en dat internationale aandacht voor hun zaak kan helpen hun veiligheid te vergroten? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid uw zorgen over specifiek de situatie van Gulalai Ismail en de mensenrechtensituatie in het algemeen over te brengen aan de Pakistaanse autoriteiten? Zo nee, waarom niet? Bent u tevens bereid hen te verzoeken aanklachten tegen haar te laten vallen? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid uw zorgen over specifiek de situatie van Gulalai Ismail en de mensenrechtensituatie in Pakistan in het algemeen in multilaterale fora aan te kaarten? Zo nee, waarom niet?
  7. Ziet u de mogelijkheid om te onderzoeken of er voor Gulalai Ismail een veilige plek via Shelter Cities kan worden geboden? Zo nee, waarom niet?
  1. https://www.groene.nl/artikel/islamisten-en-overheid-jagen-op-pakistaanse-feministe


Gerelateerd

Het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’

Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

De uitsluiting van maatschappelijke organisaties door de Pakistaanse overheid

Het bericht dat de Indiase regering de speciale status van het gebied Kashmir schrapt

Het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de corona-maatregelen.

De situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat mensenrechtenactivist Gulalai Ismail werd gearresteerd door de Pakistaanse FIA (Federal Investigation Authority) toen ze het land herintrad vanuit het Verenigd Koninkrijk

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl