Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Overheid lanceert digitaal paspoort op mobiele telefoon’Het bericht 'Overheid lanceert digitaal paspoort op mobiele telefoon’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14779

2019Z14779


Vragen van het lid Middendorp(VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Overheid lanceert digitaal paspoort op mobiele telefoon’ (ingezonden 8 juli 2019)

1

Kent u bovenstaand bericht 'Overheid lanceert digitaal paspoort op mobiele telefoon’'? 1)

2

Welke initiatieven op het gebied van een online identiteit, zoals ook beschreven in het artikel, zijn in ontwikkeling bij de overheid? Kunt u hiervan een overzicht verstrekken aan de Kamer?

3

Vindt er coördinatie plaats als het gaat om de initiatieven en ontwikkelingen op het terrein van de online identiteit? Zo ja, wie heeft de coördinatie? Hoe wordt voorkomen dat er initiatieven ‘’ongecoördineerd’’ worden gestart?

4

Hoe verhouden de initiatieven op het gebied van online identiteit zich tot het wetsvoorstel Digitale overheid (34972)?

5

Hoe verhouden de initiatieven op het gebied van online identiteit zich tot het wetsvoorstel Paspoortwet (35047)?

6

Hoe verhouden de initiatieven op het gebied van online identiteit zich tot de initiatiefnota ‘’Online identiteit en regie op persoonsgegevens’’ (34993)?

7

Hoe verhoudt dit initiatief zich tot de ‘’self sovereign identity’’ waar het Ministerie van Justitie en Veiligheid mee bezig is, zoals beschreven in het artikel? Op welke manier heeft het digitale paspoort invloed op het initiatief bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bij initiatieven op andere ministeries?

8

In 2018 is het meerjarenprogramma ‘’Burgers en bedrijven in regie op hun gegevens’’ gestart, wanneer ontvangt de Kamer de visie van het kabinet op "regie op gegevens", zoals toegezegd in de brief van 14 januari 2019? Hoe verhoudt deze visie zich tot het initiatief beschreven in het artikel?

9

Wat is de relatie tussen de uitkomsten van het rapport ’’Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven’’ van de Algemene Rekenkamer’’ (29362-281) en het initiatief, beschreven in het artikel?

10

Wat is de opdracht (incl. tijd en budget) die de TU Delft heeft gekregen van de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties?

11

In welke mate speelt toegankelijkheid een rol bij het ontwikkelen van een digitaal paspoort? Is het digitaal paspoort op de mobiele telefoon te gebruiken op ieder veel voorkomend besturingssysteem? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

1) Financieel Dagblad, 1 juli 2019; Overheid lanceert digitaal paspoort op mobiele telefoon (Financieel Dagblad, 1 juli 2019) via https://fd.nl/ondernemen/1306756/overheid-lanceert-paspoort-op-het-mobieltje


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl