Tweedemonitor / Kamervraag / Stank- en vliegenoverlast in Brunssum en SteinStank- en vliegenoverlast in Brunssum en Stein

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14681

2019Z14681


Vragen van de leden Gijs van Dijk en Ploumen (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over stank- en vliegenoverlast in Brunssum en Stein (ingezonden 5 juli 2019)

  1. Kent u het bericht ‘Vliegenoverlast: Brunssumse recycler voor de rechter ' 1) en ‘Gemeente Stein vreest voor nieuwe zomer met veel vliegenoverlast’? 2)
  2. Hoe beoordeelt u de enorme stank- en vliegenoverlast die inwoners van Brunssum en Stein ervaren door de verwerking van vervuild plastic? Begrijpt u de zorgen van bewoners die rondom de afvalwerkende bedrijven wonen?
  3. Mogen afvalverwerkende bedrijven op zo'n korte afstand van woonbuurten hun activiteiten uitvoeren?
  4. Bent u bereid maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de stank- en vliegenoverlast in Brunssum en Stein gaat afnemen? Zou een van de oplossingen zijn om afvalverwerkers te verplichten vervuild plastic zo vroeg mogelijk te reinigen?

1) Website De Limburger, 27 juni 2019 ( https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190627_00112017/vliegenoverlast-brunssumse-recycler-voor-de-rechter )

2) Website De Limburger, 5 mei 2019 ( https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190505_00104089/gemeente-stein-vreest-voor-nieuwe-zomer-met-veel-vliegenoverlast )


Gerelateerd

Stank- en vliegenoverlast in Brunssum en Stein

De toezegging om het Natura 2000-gebied ‘Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein’ ook onder de Habitatrichtlijn te beschermen

Misstanden in het Europese wegtransport

Integriteit van het lokaal bestuur in Limburg

Het bericht ‘Luchtwassers werken veel slechter dan gedacht’

Blazers van ESD

Het bericht ‘Een woonwijk tussen dijk en rivier? ‘Dan kun je net zo goed op ijs bouwen’

De brief getiteld ‘Kamervragen van het lid Van Kent (SP), het lid Gijs van Dijk (PvdA) en het lid Van Weyenberg (D66) over het bericht dat het concurrentiebeding vaak oneigenlijk wordt gebruikt’ van 18 december 2019 (referentie 2019-0000183382)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl