Tweedemonitor / Kamervraag / Het aanpakken van pro-anorexia websites en ‘anorexiacoaches’Het aanpakken van pro-anorexia websites en ‘anorexiacoaches’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14677

2019Z14677


Vragen van de leden Westerveld en Buitenweg (beiden GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over het aanpakken van pro-anorexia websites en ‘anorexiacoaches’. (ingezonden 5 juli 2019)

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Zelfbenoemde ‘coaches’ actief op zoek naar seks op pro-anorexia-sites’? 1)
  2. Was het artikel voor u reden om verder onderzoek te doen of in te grijpen? Zo nee, waarom niet?
  3. Heeft u enig idee hoe omvangrijk pro-anorexiasites zijn in Nederland? En hoe groot de online gemeenschap is van jongeren die elkaar via websites en sociale media aanmoedigen om een ernstige eetstoornis te ontwikkelen? Heeft u in het vizier om welke websites, fora en sociale mediakanalen het gaat? Zo nee, bent u het met ons eens dat dit onderzocht moet worden
  4. Heeft u inzicht in het aantal ‘coaches’ dat op deze manier actief is? Heeft u inzicht in de wijze waarop deze ‘coaches’ misbruik van kwetsbare jongeren proberen te maken?
  5. Is uw standpunt zoals verwoord in de brief van 12 april 2018, dat een verbod op pro-ana websites om verscheidene redenen niet effectief zal zijn, nog steeds actueel?2) Heeft u ideeën over de meest effectieve aanpak om kwetsbare jongeren die deel uit maken van dergelijke gemeenschappen het beste te beschermen? Zo nee, wilt u daar over in gesprek gaan met experts?
  6. Ziet u mogelijkheden om jongeren betere voorlichting te geven over het gevaar van eetstoornissen en het gevaar van dit soort online gemeenschappen?

1) Trouw.nl, 31 mei 2019

2) Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Pro-Ana websites d.d. 12 april 2018, 2018D24515


Gerelateerd

Het aanpakken van pro-anorexia websites en ‘anorexiacoaches’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De Pacemaker Protector (Pace-Pro)

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

Het bericht dat overheden regels voor toegankelijke websites aan hun laars lappen

De toegankelijkheid van gemeentelijke websites voor slechtzienden en slechthorenden

Het bericht 'Websites overtreden massaal cookiewallverbod'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl