Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Madagascar: Take decisive steps to end torture and killings by security forces’Het bericht ‘Madagascar: Take decisive steps to end torture and killings by security forces’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14038

2019Z14038


Vragen van de leden Ploumen (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken het bericht ‘Madagascar: Take decisive steps to end torture and killings by security forces’ (ingezonden 2 juli 2019)

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Madagascar: Take decisive steps to end torture and killings by security forces’ van 29 juni jl.? 1)
  2. Ondersteunt u deze oproep van Amnesty International aan de autoriteiten van Madagaskar om een ‹einde te maken aan de diepgewortelde cultuur van straffeloosheid voor moorden, marteling en andere mishandelingen die worden gepleegd door de veiligheidstroepen? Zo ja, op welke wijze heeft u daar uiting aan gegeven? Zo nee, waarom niet?
  3. Heeft u zicht op de detentieomstandigheden in gevangenissen in Madagaskar, waar volgens Amnesty International onder meer sprake is van overbevolking, foltering en het niet scheiden van verdachten in afwachting van een proces en veroordeelde criminelen? Zo ja, hoe zijn die omstandigheden volgens u en voldoen zij aan internationale standaarden? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het u bekend hoeveel van de mensen die gevangen zitten in Madagaskar minderjarig zijn? Zo ja, wat is uw oordeel over het vastzetten van minderjarigen? Zo nee, waarom niet?
  5. Welke mogelijkheden ziet u, zowel in bilateraal als multilateraal verband, om de overheid van Madagaskar aan te spreken op het naleven van internationale normen die van toepassing zijn op gedetineerden en verdachten?
  6. Welke mogelijkheden ziet u, zowel in bilateraal als multilateraal verband, om de overheid van Madagaskar aan te spreken op het naleven van de mensenrechten?
  7. Wat vindt u van de oproep van Deprose Muchena, regionaal directeur van Amnesty International, tot het instellen van een onderzoek naar alle bekende en/of gemelde gevallen van foltering en mishandeling? Ondersteunt u deze oproep? Zo ja, hoe geeft u daar invulling aan? Zo nee, waarom niet?
  8. Heeft u of gaat u in internationaal verband de mensenrechtensituatie in Madagaskar onder de aandacht brengen? Zo ja, op welke wijze en in welke fora? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/madagascar-take-decisive-steps-to-end-torture-and-killings-by-security-forces/


Gerelateerd

Het bericht ‘Madagascar: Take decisive steps to end torture and killings by security forces’

Het bericht dat de minister op 9 juli jl. heeft besloten om verdere betalingen aan UAWC aan te houden.

De dreigementen van de Iraanse president in relatie tot de nucleaire deal

Het opstappen van de CEO van ontwikkelingsbank FMO

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het gebruik van geweld tegen demonstranten in Pakistan

Berichten over marteling van protestleider Zafzafi in Marokko

Het beleid rondom maskergebruik ter preventie van SARS-CoV-2 infecties in de ziekenhuiszorg

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl