Het bericht ‘De zwarte kant van het voetbal’

2019Z13734


Vragen van de leden Stoffer (SGP), Ouwehand (PvdD), Voordewind (ChristenUnie) en Bouali (D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht ‘De zwarte kant van het voetbal’. (ingezonden 28 juni 2019)

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘De zwarte kant van het voetbal’? 1)
  2. Hoe beoordeelt u het feit dat bij de bouw van faciliteiten voor het wereldkampioenschap voetbal (WK) in Qatar naar schatting 1.400 arbeidsmigranten zijn omgekomen en dat, als de trend zich doorzet, bij aanvang van het WK meer dan 4.000 mensen bij de bouw zullen zijn omgekomen?
  3. Welke concrete acties onderneemt u (bilateraal, Europees en internationaal) om het misbruik en de uitbuiting van arbeidsmigranten voor het wereldkampioenschap met de Qatarese regering te bespreken?
  4. Deelt u de analyse dat, hoewel er de afgelopen jaren grote druk is uitgeoefend op de Qatarese regering om een einde te maken aan deze vorm van moderne slavernij, de omstandigheden van arbeidsmigranten in de praktijk nauwelijks zijn verbeterd?
  5. In hoeverre bent u van mening dat het geloofwaardig is om een officiële Nederlandse vertegenwoordiging naar het WK in Qatar te sturen, overwegende dat de Nederlandse regering zich wereldwijd inzet voor de bestrijding van moderne slavernij?

1) ‘De zwarte kant van het voetbal’, Nederlands Dagblad, 22 juni 2019.


Tweedemonitor