Tweedemonitor / Kamervraag / Het aanbieden van scholing over euthanasie bij psychiatrie door het Expertisecentrum Euthanasie van de LevenseindekliniekHet aanbieden van scholing over euthanasie bij psychiatrie door het Expertisecentrum Euthanasie van de Levenseindekliniek

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z13430

2019Z13430


Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het aanbieden van scholing over euthanasie bij psychiatrie door het Expertisecentrum Euthanasie van de Levenseindekliniek

(ingezonden 26 juni 2019)

  1. Bent ervan op de hoogte dat het Expertisecentrum Euthanasie van de Levenseindekliniek nascholing aanbiedt voor onder meer euthanasie bij psychiatrie? 1)
  2. Deelt u de mening dat het primair aan de beroepsgroep is om scholing aan te bieden over euthanasie bij psychiatrie? Wordt deze scholing momenteel door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) actief aangeboden aan psychiaters? Zo nee, bent u bereid om de NVvP te stimuleren deze scholing aan te bieden?
  3. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is rond de implementatie van de nieuwe NVvP-richtlijn over euthanasie bij psychiatrie?
  4. Is er al een invloed merkbaar van deze richtlijn op het aantal doorverwijzingen naar de Levenseindekliniek?
  5. Deelt u de mening dat psychiaters bij een verzoek tot euthanasie zelf meer het gesprek moeten aangaan? Zo ja, hoe wilt u dit stimuleren?

1) https://expertisecentrumeuthanasie.nl/Nascholing/Achtergrond


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het aanbieden van scholing over euthanasie bij psychiatrie door het Expertisecentrum Euthanasie van de Levenseindekliniek

Het bericht Expertisecentrum Euthanasie stopt met hulp wegens corona.

Euthanasie in de Levenseindekliniek bij psychiatrisch patiënten

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl