Tweedemonitor / Kamervraag / Het verdwijnen van de website statengeneraaldigitaal.nl



Het verdwijnen van de website statengeneraaldigitaal.nl

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z13244

2019Z13244


Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verdwijnen van de website statengeneraaldigitaal.nl (ingezonden 25 juni 2019)

 1. Klopt het dat de website www.statengeneraaldigitaal.nl niet meer bestaat?
 2. Is het waar dat met ingang van 30 mei 2019 de collectie van Staten-Generaal Digitaal onderdeel is geworden van de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl ?
 3. Wat is de reden van deze verhuizing?
 4. Op welke wijze is deze verhuizing bekend gemaakt?
 5. Waarom zijn de zoekmogelijkheden in historische parlementaire documenten beperkt ten opzichte van de zoekmogelijkheden in parlementaire documenten vanaf 1995?
 6. Wordt er gewerkt aan verbetering van de zoekmogelijkheden in historische parlementaire documenten? Zo nee, waarom niet?
 7. Waarom zijn Handelingen en Kamerstukken van vóór 1995 alleen nog als PDF te raadplegen?
 8. Op www.statengeneraaldigitaal.nl werden bij sprekers in een debat beknopte biografische gegevens getoond als pop-up: is die functionaliteit nog beschikbaar? Zo nee, waarom niet?
 9. Hoeveel hiaten zijn er de afgelopen jaren sinds de lancering van Staten-Generaal Digitaal geconstateerd? Zijn deze hiaten hersteld? Zo nee, waarom niet?
 10. Wordt er gewerkt aan verbetering van de omzetting van het gedigitaliseerde (negentiende-eeuwse) drukwerk in digitaal leesbare tekst? Zo nee, waarom niet?
 11. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de collectie Staten-Generaal Digitaal?


Indiener

Harry van der Molen (CDA)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 9849 )

Publicatiedatum
25 Juni 2019




Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl