Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Luchtkwaliteit babybedjes onder de maat’Het bericht ‘Luchtkwaliteit babybedjes onder de maat’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z13241

2019Z13241


Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Luchtkwaliteit babybedjes onder de maat’ (ingezonden 25 juni 2019)

1. Kent u het bericht 'Ongezonde lucht rond babybedjes op kinderdagopvang'? 1)

2. Hoe beoordeelt u de uitkomsten van het onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven dat de luchtkwaliteit rond en in babybedjes onvoldoende is? Vindt u ook dat de lucht waarin onze kinderen spelen en slapen gezond moet zijn?

3. Is het waar dat de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) weinig aandacht besteedt aan het thema luchtkwaliteit tijdens haar controles op kinderopvanglocaties? Is er een verschil in controle tussen de verschillende regionale GGD’en? Zo ja, hoe kan het dat de controle tussen regionale GGD’en zo verschillend is? Welke rol heeft u met betrekking tot de inspectie van kinderopvangorganisaties?

4. Gaat u nu actie ondernemen om de luchtkwaliteit bij kinderopvanglocaties te verbeteren? Zo ja, gaat u dan in overleg met de GGD en de brancheorganisaties kinderopvang om dit op te pakken?

5. Wat vindt u van de suggestie van de onderzoekers om ook de luchtkwaliteit in babybedjes, in plaats van alleen daarbuiten, te controleren? Bent u verder ook bereid om naar het maximum aantal babybedjes per slaapkamer te kijken? Gaat u daarbij ook kijken naar het mogelijk verlagen van de regels uit het bouwbesluit van de concentratie van CO2?

1) https://www.nporadio1.nl/onderzoek/17226-ongezonde-lucht-rond-babybedjes-op-kinderdagopvang


Gerelateerd

Het bericht ‘Luchtkwaliteit babybedjes onder de maat’

De schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol

Het artikel “Reductie van broeikasgas blijft achter, biomassa is slechte energiebron”

Misstanden in het Europese wegtransport

Het bericht dat Nederland na de Duitse vuile dieselauto’s nu de vervuilende houtkachels importeert

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het verband tussen luchtvervuiling en het infectierisico van COVID-19

De stikstofaanpak

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl