Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht van Innovo dat iemand die eerder aan de PABO is begonnen niet voor een zij instroomtraject in aanmerking komtHet bericht van Innovo dat iemand die eerder aan de PABO is begonnen niet voor een zij instroomtraject in aanmerking komt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z13101

2019Z13101


Vragen van de leden Rudmer Heerema, Tielen en Nijkerken-De Haan (allen VVD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht van Innovo dat iemand die eerder aan de pabo is begonnen niet voor een zij-instroomtraject in aanmerking komt (ingezonden 24 juni 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Eerder aan de PABO begonnen dus niet in aanmerking voor een zij instroomtraject’? 1)
  2. Klopt het dat iemand die eerder aan de pabo begonnen is, maar deze onverhoopt niet af heeft kunnen maken, nu door regelgeving belemmerd wordt om alsnog voor de klas te gaan staan? Zo ja, waarom is deze belemmering er? Zo nee, kunt u Innovo op de hoogte brengen van de mogelijkheden die er zijn zodat deze gemotiveerde potentiële docent met het zij-instroomtraject kan starten?
  3. Deelt u de mening, dat we met het lerarentekort elke potentiële docent moeten proberen te begeleiden en ondersteunen om het lerarentekort tegen te kunnen gaan?
  4. Bent u bereid om als deze hindernis daadwerkelijk bestaat, deze per direct op te heffen, zodat ook potentiële docenten die eerder aan de pabo begonnen zijn gebruik kunnen maken van het zij-instroomtraject? Zo ja, bent u dan tevens bereid om te kijken naar de reeds verworven competenties om het zij-instroomtraject zo effectief mogelijk te kunnen doorlopen?

1) https://www.twitter.com/stephanbackus


Gerelateerd

Het bericht van Innovo dat iemand die eerder aan de PABO is begonnen niet voor een zij instroomtraject in aanmerking komt

Zij-instromers die binnen een jaar hun lesbevoegdheid halen

De verbijsterende CAF affaire met de kinderopvangtoeslag

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl