Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht van Innovo dat iemand die eerder aan de PABO is begonnen niet voor een zij instroomtraject in aanmerking komtHet bericht van Innovo dat iemand die eerder aan de PABO is begonnen niet voor een zij instroomtraject in aanmerking komt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z13101

2019Z13101


Vragen van de leden Rudmer Heerema, Tielen en Nijkerken-De Haan (allen VVD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht van Innovo dat iemand die eerder aan de pabo is begonnen niet voor een zij-instroomtraject in aanmerking komt (ingezonden 24 juni 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Eerder aan de PABO begonnen dus niet in aanmerking voor een zij instroomtraject’? 1)
  2. Klopt het dat iemand die eerder aan de pabo begonnen is, maar deze onverhoopt niet af heeft kunnen maken, nu door regelgeving belemmerd wordt om alsnog voor de klas te gaan staan? Zo ja, waarom is deze belemmering er? Zo nee, kunt u Innovo op de hoogte brengen van de mogelijkheden die er zijn zodat deze gemotiveerde potentiële docent met het zij-instroomtraject kan starten?
  3. Deelt u de mening, dat we met het lerarentekort elke potentiële docent moeten proberen te begeleiden en ondersteunen om het lerarentekort tegen te kunnen gaan?
  4. Bent u bereid om als deze hindernis daadwerkelijk bestaat, deze per direct op te heffen, zodat ook potentiële docenten die eerder aan de pabo begonnen zijn gebruik kunnen maken van het zij-instroomtraject? Zo ja, bent u dan tevens bereid om te kijken naar de reeds verworven competenties om het zij-instroomtraject zo effectief mogelijk te kunnen doorlopen?

1) https://www.twitter.com/stephanbackus


Gerelateerd

Het bericht van Innovo dat iemand die eerder aan de PABO is begonnen niet voor een zij instroomtraject in aanmerking komt

Het gebruik van een levende haan tijdens Kallemooi.

Mogelijke inzet van derdejaars pabo-studenten als zzp’er

Zij-instromers die binnen een jaar hun lesbevoegdheid halen

Het bericht ‘Gehandicapte mag werkbonus nog steeds niet houden, Kamerleden boos’

Het bericht dat niemand precies weet hoeveel nieuwe leraren de zware opleiding tot juf of meester op de basisschool voor zij-instromers heeft opgeleverd

Een bericht op facebook

Het bericht ‘VNO wil UWV-lijsten openbaar’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl