Tweedemonitor / Kamervraag / De opnamestop bij de daklozenopvang van het Leger de Heils in AmsterdamDe opnamestop bij de daklozenopvang van het Leger de Heils in Amsterdam

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12801

2019Z12801


Vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opnamestop bij de daklozenopvang van het Leger de Heils in Amsterdam (ingezonden 20 juni 2019)

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de daklozenopvang van het Leger des Heils in Amsterdam is gestopt met de opvang van nieuwe daklozen? 1)

2
Is het waar dat dit komt doordat de gemeente Amsterdam minder geld beschikbaar stelt voor subsidie aan de daklozenopvang, terwijl tegelijkertijd de vraag naar daklozenopvang toeneemt? Zo ja, kunt u bij benadering aangeven hoeveel mensen hierdoor worden getroffen en aan hun lot worden overgelaten?

3
Kunt u aangeven wat deze opnamestop voor consequenties heeft voor de omliggende steden? In hoeverre is er sprake van een waterbedeffect? Kloppen Amsterdamse daklozen nu in andere steden aan voor hulp en in hoeverre kunnen zij daar worden geholpen?

4
Bent u bereid om de gemeente Amsterdam aan te spreken op haar verantwoordelijkheid, zodat zo snel mogelijk een eind kan worden gemaakt aan de opnamestop voor daklozen?

5
Zijn er meer gemeenten bij u bekend die bezuinigen op de daklozenopvang, waardoor de opvang voor daklozen in de knel komt? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat daklozen letterlijk op straat komen te staan?

1) Het Parool, 14 juni 2019 ( https://www.parool.nl/amsterdam/daklozenopvang-in-nood-opnamestop-bij-leger-des-heils~b7cc8be7/ )

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Renkema (GroenLinks), ingezonden 20 juni 2019 (vraagnummer 2019Z12800).


Indiener

René Peters (CDA)


Gericht

Paul Blokhuis (CU)

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 9775 )

Publicatiedatum
20 Juni 2019
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl