Tweedemonitor / Kamervraag / De uitvoering van de gewijzigde motie over een jaarlijkse rapportage over migratieDe uitvoering van de gewijzigde motie over een jaarlijkse rapportage over migratie

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12434

2019Z12434


Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van de gewijzigde motie over een jaarlijkse rapportage over migratie (ingezonden 18 juni 2019)

  1. Kunt u zich uw antwoord herinneren tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid 2019, waarin u als reactie op de aangenomen motie-Groothuizen c.s. 1) aangaf dat u het ‘waardevol achtte om een jaarlijkse rapportage aan de Kamer toe te zenden over de voortgang van de beleidsvoornemens uit de zes pijlers van de integrale migratieagenda van het kabinet, waarin u verantwoording aflegt voor wat wel en niet gelukt is’? 2)
  2. Wanneer kan de Kamer deze jaarlijkse rapportage verwachten?
  3. Deelt u de mening dat het waardevol is deze rapportage uiterlijk een maand vóór de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid aan de Kamer te versturen? Zo ja, kunt u dat bij deze toezeggen dat u dat voortaan zal doen? Zo nee, waarom niet?

1) Gewijzigde motie 35000-VI-78 van het lid Groothuizen c.s. over een jaarlijkse rapportage over migratie (t.v.v. 35000-VI-59)

2) Begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid 2019 op 22 november 2018 Handelingen II 2018/19 nr. 14 item 22, p. 27


Gerelateerd

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De uitvoering van de gewijzigde motie over een jaarlijkse rapportage over migratie

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Politie wordt niet diverser door afhakers’

De Europese Afrikastrategie

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl