Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een zeer gevaarlijke reuzenteek aangetroffen is nabij NederlandHet bericht dat een zeer gevaarlijke reuzenteek aangetroffen is nabij Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12214

2019Z12214


Vragen van de leden Agema en Graus (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ministers voor Medische Zorg en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat een zeer gevaarlijke reuzenteek aangetroffen is nabij Nederland. (ingezonden 14 juni 2019)

1. Bent u bekend met het artikel ‘Gevaarlijke reuzenteek aangetroffen vlakbij Nederlandse grens’? 1)

2. Wat is uw reactie op het bericht dat deze hyalomma-teek het Krim-Congo-virus bij zich draagt dat een ernstig ziektebeeld kent waarbij een sterfte wordt gezien van 30 tot 50%?

3. Klopt het dat het Krim-Congo-virus ook van mens op mens en van dier op dier overdraagbaar is? Zo ja, wat is uw reactie hierop?

4. Welk gevaar dreigt voor de mensen in ons land? Voor de landbouwhuisdieren in ons land? Voor de grote en kleine dieren die in onze bossen wonen?

5. Hoe gaat u er zorg voor dragen dat de inwoners van Nederland over deze teek, de gevaren van de beet alsmede wat te doen, geïnformeerd worden?

6. Staat u er voor open om een tekenlijn in het leven te roepen waar mensen met hun vragen terecht kunnen?

7. Voor welke groepen mensen is een beet van deze teek het meest gevaarlijk?

8. Wat gaat u doen om de (verdere) verspreiding van de gevaarlijke reuzenteek tegen te gaan?

9. Heeft deze teek – evenals de reguliere teek – natuurlijke vijanden in de zin van andere insecten, schimmels of anderszins die ingezet zouden kunnen worden voor de bestrijding?

10. Deelt u de mening dat de hyalomma-teek als een groot gezondheidsrisico aangemerkt dient te worden?

11. Wordt er onderzoek gedaan naar de bestrijding van teken en hyalomma-teken? Ook in ons land? Zo ja, zijn er vorderingen te melden in de zin van bijvoorbeeld op handen zijnde vaccins?

12. Is onze gezondheidszorg en onze ziekenhuiszorg toegerust op de behandeling van mensen met het Krim-Congo-virus? Zo ja, hoe? Ook als het veel gevallen betreft?

14. Zijn veehouders toegerust op het herkennen van het Krim-Congo-virus bij hun dieren? Hoe gaat u voorkomen dat het virus zich gaat verspreiden onder landbouwhuisdieren?

15. Hoe krijgt u zieke grote en kleine dieren in het bos in beeld en hoe kunnen zij behandeld worden?

16. Herinnert u zich dat u eerder tijdens een debat over preventie een tekenaanpak heeft toegezegd? Wanneer kan de Kamer die verwachten?

1) Telegraaf, 13 juni 2019; https://www.telegraaf.nl/nieuws/1325507726/gevaarlijke-reuzenteek-aangetroffen-vlakbij-nederlandse-grens


Gerelateerd

Het bericht dat een zeer gevaarlijke reuzenteek aangetroffen is nabij Nederland

Het bericht ‘Ministerie wil gevaarlijke stoffen over Twents spoor legaliseren’

Drugsdumpingen in Zuid-Nederland

De razendsnelle verspreiding van het vogelgriepvirus over Nederland

Het bericht dat op 20 plekken in Noord-Brabant de gevaarlijke legionellabacterie loert

Het bericht ‘Einde voor Strandrups Noordwijk: Het is te gek voor woorden’

De brief van 19 december 2019 van de gemeente Horst aan de Maas aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over geothermie in Noord- en Midden Limburg en het nieuwsbericht ‘Aardwarmteproject nabij Venlo nu niet hervat’

Het artikel ‘Nieuwe coronavirus aangetroffen in rioolwater’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl