Tweedemonitor / Kamervraag / De uitspraak van de Raad van State inzake de PASDe uitspraak van de Raad van State inzake de PAS

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12206

2019Z12206


Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Van Raan (PvdD) en Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS (ingezonden 14 juni 2019)

1

Kent u het artikel 'Een nieuw vliegveld is waanzin'? 1)

2

Wat bedoelde u met uw interview voor het NOS-journaal, waarin u zegt op zoek te zijn naar ‘een list’?2

3
Wat voor een type beleidsmaatregelen zou u als een list typeren, of doelt u op een juridische verkenning om de uitspraak van de Raad van State te omzeilen?

4
Hoe verhoudt zich dit tot de relatie tussen de uitvoerende en de rechtsprekende macht? Betekent dit dat u niet van plan bent te handelen naar de letter en geest van de uitspraak van ons hoogste rechtscollege?

5
Welke gevolgen denkt u dat deze uitspraak over het verzinnen van ‘een list’ heeft voor het beschadigde vertrouwen van omwonenden in u en in de overheid?

6
Bent u bereid de formulering ‘een list’ terug te nemen?

1) NOS, 12 juni 2019 ( https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2288805-een-nieuw-vliegveld-is-waanzin.html ).


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De arresten van het Hof van Justitie

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl