Tweedemonitor / Kamervraag / De uitspraak van de Raad van State inzake de PASDe uitspraak van de Raad van State inzake de PAS

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12206

2019Z12206


Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Van Raan (PvdD) en Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS (ingezonden 14 juni 2019)

1

Kent u het artikel 'Een nieuw vliegveld is waanzin'? 1)

2

Wat bedoelde u met uw interview voor het NOS-journaal, waarin u zegt op zoek te zijn naar ‘een list’?2

3
Wat voor een type beleidsmaatregelen zou u als een list typeren, of doelt u op een juridische verkenning om de uitspraak van de Raad van State te omzeilen?

4
Hoe verhoudt zich dit tot de relatie tussen de uitvoerende en de rechtsprekende macht? Betekent dit dat u niet van plan bent te handelen naar de letter en geest van de uitspraak van ons hoogste rechtscollege?

5
Welke gevolgen denkt u dat deze uitspraak over het verzinnen van ‘een list’ heeft voor het beschadigde vertrouwen van omwonenden in u en in de overheid?

6
Bent u bereid de formulering ‘een list’ terug te nemen?

1) NOS, 12 juni 2019 ( https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2288805-een-nieuw-vliegveld-is-waanzin.html ).

Indiener

Suzanne Kröger (GL)

Lammert van Raan (PvdD)

Cem Laçin (SP)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


descriptionAccess ( 9667 )

Publicatiedatum
14 Juni 2019Gerelateerd

Het bericht dat de Raad van State zich heeft laten misleiden door het ministerie van I&W

Het bericht ‘Staatloze asielzoeker hoopt op uitweg uit niemandsland’

Het mislukken van de bijeenkomst van de Arctische Raad

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansp

De uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A27/A12

Een ouder die tot de Raad van State moest doorprocederen om de kinderopvangtoeslag van 2013 en 2014 te krijgen, en nog lopende zaken van ouders

Het vergoeden van kosten voor het opruimen van drugsafval

Huurtoeslag voor mensen die beschermd wonen of huren via een instelling

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl