Tweedemonitor / Kamervraag / De uitspraak van de Raad van State inzake de PASDe uitspraak van de Raad van State inzake de PAS

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12206

2019Z12206


Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Van Raan (PvdD) en Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS (ingezonden 14 juni 2019)

1

Kent u het artikel 'Een nieuw vliegveld is waanzin'? 1)

2

Wat bedoelde u met uw interview voor het NOS-journaal, waarin u zegt op zoek te zijn naar ‘een list’?2

3
Wat voor een type beleidsmaatregelen zou u als een list typeren, of doelt u op een juridische verkenning om de uitspraak van de Raad van State te omzeilen?

4
Hoe verhoudt zich dit tot de relatie tussen de uitvoerende en de rechtsprekende macht? Betekent dit dat u niet van plan bent te handelen naar de letter en geest van de uitspraak van ons hoogste rechtscollege?

5
Welke gevolgen denkt u dat deze uitspraak over het verzinnen van ‘een list’ heeft voor het beschadigde vertrouwen van omwonenden in u en in de overheid?

6
Bent u bereid de formulering ‘een list’ terug te nemen?

1) NOS, 12 juni 2019 ( https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2288805-een-nieuw-vliegveld-is-waanzin.html ).


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl