Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’Het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12070

2019Z12070


Vragen van de leden Sienot (D66), Agnes Mulder (CDA), Yesilgoz-Zegerius (VVD) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’(ingezonden 13 juni 2019)

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’? 1)
  2. Bent u bekend met het besluit van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) dat schadeafhandeling vijftien maanden later komt en daarmee een totale wachttijd van 30 maanden ontstaat? Wat is uw reactie hierop?
  3. Welke actie onderneemt u om het zogenoemde stuwmeer aan schademeldingen snel af te handelen?
  4. Hoe geeft u uitvoering aan de motie-Sienot c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 636) dat oproept om de 16.000 schademeldingen voor 2020 af te handelen? Hoe verhoudt dit recente bericht van de TCMG met uitstel tot de beloofde versnelde aanpak van schadeafhandeling?
  5. Hoe voorkomt u extra onzekerheid bij schademelders door dergelijke berichtgeving van de TCMG?

1) RTV Noord, 12 juni 2019; https://www.rtvnoord.nl/nieuws/209639/Gedupeerden-gaswinning-moeten-twee-keer-zo-lang-wachten-op-afhandeling-schade


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl