Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’Het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12070

2019Z12070


Vragen van de leden Sienot (D66), Agnes Mulder (CDA), Yesilgoz-Zegerius (VVD) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’(ingezonden 13 juni 2019)

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’? 1)
  2. Bent u bekend met het besluit van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) dat schadeafhandeling vijftien maanden later komt en daarmee een totale wachttijd van 30 maanden ontstaat? Wat is uw reactie hierop?
  3. Welke actie onderneemt u om het zogenoemde stuwmeer aan schademeldingen snel af te handelen?
  4. Hoe geeft u uitvoering aan de motie-Sienot c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 636) dat oproept om de 16.000 schademeldingen voor 2020 af te handelen? Hoe verhoudt dit recente bericht van de TCMG met uitstel tot de beloofde versnelde aanpak van schadeafhandeling?
  5. Hoe voorkomt u extra onzekerheid bij schademelders door dergelijke berichtgeving van de TCMG?

1) RTV Noord, 12 juni 2019; https://www.rtvnoord.nl/nieuws/209639/Gedupeerden-gaswinning-moeten-twee-keer-zo-lang-wachten-op-afhandeling-schade


Gerelateerd

Het artikel ‘Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade’

De gaswinning in Pernis naar aanleiding van het verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat om de gestelde vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) in de tweede termijn van de Kamer tijdens het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen (d.d. 24 juni 2

Het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

Het bericht ‘Dik half jaar wachten voor plaatsen snellader geen uitzondering’

De trage afhandeling van letselschadezaken door verzekeraars.

De artikelen 'Vragen en zorgen over gaswinning Zuidwest-Drenthe' en 'Opnieuw informatieavond gaswinning: Te druk, te chaotisch'

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

De schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl