Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Twitter blokkeert Wilders’Het bericht ‘Twitter blokkeert Wilders’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11600

2019Z11600


Vragen van het de leden Middendorp en Van Gent (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Twitter blokkeert Wilders’ (ingezonden 7 juni 2019)

1

Kent u het bericht ‘Twitter blokkeert Wilders’? 1)

2

Heeft u naar aanleiding van het bericht dat het twitteraccount van een Kamerlid is geblokkeerd, onderzoek gedaan of contact gehad met Twitter over de vraag waarom dit is gebeurd?

3

Is het u bekend of het Kamerlid Wilders een specifieke regel heeft overtreden waardoor zijn account is geblokkeerd? Zo ja, kent u de specifieke regel die is overtreden? Zo ja hoe beoordeelt u deze regel? Zo nee, zou u dit kunnen uitzoeken ?

4

Weet u of er menselijke besluitvorming, automatische besluitvorming of een combinatie van die beide, aan de beslissing, om het lid Wilders te blokkeren op twitter, ten grondslag ligt ? Zo ja, welke besluitvorming is dat?

5

Bent u van mening dat het blokkeren van dit twitteraccount, zoals benoemd in het artikel, raakt aan de vrijheid van meningsuiting? Zo ja, wat is uw reactie hierop? Zo nee, waarom niet? Kunt u bij uw beantwoording de horizontale werking van grondrechten betrekken?

6

Kent u het aantal social media accounts dat wordt geblokkeerd in Nederland? Zo ja, kunt u dit toelichten en de informatie die u hierover heeft delen per medium?

7

Hoe verhoudt het blokkeren van het twitteraccount zich tot het Europese actieplan ‘Disinformation’ ? Zijn er afspraken in dat plan die de basis zijn voor het blokkeren van de twitter toegang van onze collega?

8

Kunt u de vragen beantwoorden voorafgaand aan het algemeen overleg Desinformatie en Digitale Inmenging op 19 juni 2019?


1) Twitter blokkeert Wilders d.d. 31 mei 2019 (telegraaf) via https://www.telegraaf.nl/nieuws/3672350/twitter-blokkeert-wilders


Gerelateerd

Het bericht ‘Twitter blokkeert Wilders’

Het bericht ‘AIVD blokkeert terugkeer tientallen Nederlandse piloten’

Het bericht ‘Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties’

Het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’

Het bericht 'Goederenlocomotief blokkeert weg na ontsporing'

De dwang op commerciële advocatuur om gesubsidieerde rechtsbijstand te gaan verlenen

Het artikel 'Grapperhaus blokkeert benoeming van rechter in euthanasiecommissie'

De wijze waarop een vreedzame demonstratie op Schiphol werd beëindigd en het verschil met de boerendemonstraties

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl