Tweedemonitor / Kamervraag / Aanvallen door radicale moslims op christenen in NigeriaAanvallen door radicale moslims op christenen in Nigeria

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11576

2019Z11576


Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Koopmans (VVD), Voordewind (ChristenUnie), De Roon (PVV) en Van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over aanvallen door radicale moslims op christenen in Nigeria (ingezonden 7 juni 2019)

  1. Kent u het bericht ‘Report: Radical Muslims suspected in May attacks on Nigerian Christians’? 1)
  2. Kunt u bevestigen dat tientallen Nigeriaanse christenen in de omgeving van Jos na een kerkbezoek zijn vermoord door moslimterroristen?
  3. Beaamt u dat deze moordpartij onderdeel is van een bredere en zorgelijke trend? 2)
  4. Deelt u de zorg dat radicaal-islamitische Fulani-herders delen van Nigeria willen 'Fulaniseren en islamiseren'?
  5. Wat is de huidige situatie in Nigeria inzake de verspreiding en omvang van irreguliere gewapende strijdgroepen, zoals het islamitische Boko Haram?
  6. Bent u bereid met de Nigeriaanse overheid in gesprek te treden over hoe Nederland maatregelen kan steunen ten behoeve van de versterking van het veiligheidsapparaat en van de rechtsstaat in geheel Nigeria, ook ten bate van kwetsbare christenen?
  7. Bent u bereid de kwetsbare positie van Nigeriaanse christenen ook te agenderen binnen de Europese Unie en in internationale gremia zoals de Verenigde Naties?
  8. Wilt u de speciale gezant voor godsdienstvrijheid opdracht geven zich onder meer expliciet in te zetten voor vervolgde christenen in Nigeria?

1) https://www.dailywire.com/news/47897/report-radical-muslims-suspected-may-attacks-jacob-airey

2) Aanhangsel van de Handelingen, 2017-2018, nr. 1596 en Aanhangsel van de Handelingen, 2018-2019, nr. 82


Gerelateerd

Aanvallen door radicale moslims op christenen in Nigeria

Het bericht dat de Nigeriaanse overheid verdrijving van christenen toestaat

De bedreiging, onderdrukking en roof van christenen in Irak

DDoS-aanvallen op banken

Het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan radicale prediker’

Het bericht 'Jongerenreis naar radicale prediker'

Het bericht ‘Nigerian fishers hit by criminals, imports and climate change’

Een tsunami van islamitisch geweld tegen christenen in Nigeria

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl