Tweedemonitor / Kamervraag / Het faillissement van Huize de BergHet faillissement van Huize de Berg

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11435

2019Z11435


Vragen van het leden Hijink (SP) en Ploumen (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het faillissement van Huize de Berg (ingezonden 6 juni 2019)


1

Hoe oordeelt u over het ontstaan van het faillissement van Huize de Berg in Heerlen? 1)

2

Vindt u het acceptabel dat Huize de Berg over de rug van zusters en personeelsleden is doorverkocht aan een commerciële partij die vervolgens een faillissement heeft aangevraagd en het personeel heeft ontslagen? Kunt u uw antwoord toelichten?

3

Hoe is het mogelijk dat de medewerkers van Huize de Berg niet onder de zorg-cao vallen, maar onder de cao van de horeca? Kunt u dit laten uitzoeken? Zo nee, waarom niet?

4

Gaat u ervoor zorgen dat personeel hun gemiste salaris en vakantiegeld krijgen uitbetaald? Zo nee, waarom niet?

5

Is het waar dat Blueprint Group voornemens is een doorstart te maken met Huize de Berg in een zuster-bv? Wilt u dit laten uitzoeken? Zo nee, waarom niet?

6

Kunt u een overzicht verstrekken van de bv's die zorgconsortium Blueprint Group herbergt? Zo nee, waarom niet?1) Huize de Berg in zwaar weer, De Limburger, 29 mei 2019


Gerelateerd

Het faillissement van Huize de Berg

Het laten verkrotten van panden

Het bericht ‘Nieuwbouw bij De Boerderij in Reek van de baan, GGZ verplaatst autismezorg naar Huize Padua 'Dit is een ramp voor de bewoners’

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Belastingdienst en UWV verliezen miljoenen door faillissement payrollbedrijf

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het mogelijk faillissement van SecurCash

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl