Tweedemonitor / Kamervraag / Lange rijen bij de Roemeense stembureaus in NederlandLange rijen bij de Roemeense stembureaus in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11257

2019Z11257


Vragen van de leden Den Boer en Sjoerdsma (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over lange rijen bij de Roemeense stembureaus in Nederland (ingezonden 5 juni 2019)

1

Bent u bekend met het feit dat vele Roemenen in Nederland en in andere EU-lidstaten hun stem niet konden uitbrengen tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement en het gehouden referendum? 1)

2

Bent u van mening dat er in Nederland te weinig locaties en faciliteiten door de Roemeense autoriteiten beschikbaar gesteld zijn, zodat bijvoorbeeld in Diemen en Den Haag vele Roemenen hun stem niet konden uitbrengen? Hoe beoordeelt u deze gang van zaken?

3

Deelt u de mening dat op deze manier een aantal Roemenen een fundamenteel recht als het stemrecht ontzegd is? Zo nee, waarom niet?

4

Bent u het eens dat door deze handelswijze van de Roemeense autoriteiten druk kwam te staan op de openbare orde en veiligheid in de betrokken Nederlandse gemeenten? Wat is uw reactie hierop?

5

Bent u bereid deze problematiek en hoe dit te voorkomen bij de Roemeense ambassadeur aan te kaarten en daarbij bovendien het fundamentele recht om te stemmen te benadrukken?

6

Bent u tevens bereid, al dan niet gezamenlijk met andere Europese collega’s, deze gang van zaken tijdens de Raad Algemene Zaken aan te kaarten en uw Roemeense collega in dit Europese verband om uitleg verzoeken?


1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4726076/veel-roemenen-gisteren-niet-gestemd-lange-rijen-corruptie-referendum-victor


Gerelateerd

Lange rijen bij de Roemeense stembureaus in Nederland

De Nederlander die in Roemenië verdacht wordt van het misbruiken en vermoorden van een meisje en mogelijk andere vergelijkbare misdrijven

Een vermoorde boswachter in Roemenië

Het statement gemaakt door de (werkgroep Legal Affairs en Human Rights van de) parlementaire assemblee van de Raad van Europa

Het bericht dat Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk worden geweerd bij de stembureaus

Het bericht dat blinden en slechtzienden in Den Haag kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Starre mestprocedure die leidt tot extra kosten

Het artikel ‘1700 illegale geiten ontdekt bij boer in Waalre’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl