Tweedemonitor / Kamervraag / De impact van de vernietiging van de PAS door de Raad van State op de besluitvorming omtrent Lelystad AirportDe impact van de vernietiging van de PAS door de Raad van State op de besluitvorming omtrent Lelystad Airport

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11230

2019Z11230


Vragen van de leden Van Raan (PvdD), Laçin (SP) en Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de impact van de vernietiging van de PAS door de Raad van State op de besluitvorming omtrent Lelystad Airport. (ingezonden 5 juni 2019)


1. Kent u het bericht 'Tegenstanders Lelystad Airport blij met stikstofuitspraak: 'Hoop voor bewoners Veluwe'? 1)

2. Wat zijn de gevolgen van de Programma Aanpak Stikstof-uitspraak (PAS) van de Raad van State voor de status van Lelystad Airport als ‘prioritair project’?

3. Kunt u een volledige tijdlijn verschaffen van alle aan stikstof en PAS-gerelateerde procedures en besluitvorming in het dossier Lelystad Airport tot nu toe en in de toekomst?

4. Kunt u in dit feitenrelaas duidelijk maken welke veranderingen er exact zijn opgetreden na het wegvallen van de PAS?

5. Kunt u een volledig overzicht verschaffen van alle relevante wetgeving en procedures waar, nu de PAS is weggevallen, de toekomstige besluitvorming rond Lelystad Airport op gebaseerd zal zijn?

6. Klopt het dat er, alvorens een besluit genomen kan worden over de toekomst van Lelystad Airport, een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd op basis van de Wet natuurbescherming? Zo nee, hoe zit het dan?

7. Erkent u dat er, alvorens een besluit genomen kan worden over de toekomst van Lelystad Airport, eerst nieuw onderzoek gedaan moet worden naar de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden in de omgeving van Lelystad Airport en onder de laagvliegroutes? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt u de mening dat het in niemands voordeel is als er weer grote twijfels zullen ontstaan bij de kwaliteit van een luchtvaartrapport? Zo nee, waarom niet?

9. Deelt u de mening dat het daarom belangrijk is om alle tijd te nemen die nodig is om hier een goed en gedegen onderzoek naar te verrichten? Zo nee, waarom niet?

[1] Omroep Gelderland, 29 mei 2019, Tegenstanders Lelystad Airport blij met stikstofuitspraak: 'Hoop voor bewoners Veluwe' ( https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2410243/Tegenstanders-Lelystad-Airport-blij-met-stikstofuitspraak-Hoop-voor-bewoners-Veluwe )

Indiener

Lammert van Raan (PvdD)

Suzanne Kröger (GL)

Cem Laçin (SP)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 9480 )

Publicatiedatum
5 Juni 2019
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl