Tweedemonitor / Kamervraag / Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Europese dreiging van de Eternal Blue exploitVragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Europese dreiging van de Eternal Blue exploit

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11050

2019Z11050


Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Europese dreiging van de Eternal Blue exploit (ingezonden 4 juni 2019)

1

Kent u het artikel ‘In Baltimore and Beyond, a Stolen N.S.A. Tool Wreaks Havoc’? 1)

2

Hoe beoordeelt u de cyberaanval op Baltimore door digitale ‘afpersers’, waarbij e-mail, vastgoedtransacties, rekeningen van waterbedrijven, medische noodoproepen en vele andere diensten zijn geraakt?

3

Hoe analyseert u de gevolgen voor het (openbare) leven in de stad? Kunt u daarbij in het bijzonder ingaan op de impact die het heeft gehad op de lokale overheid van Baltimore? Welke kosten heeft de lokale overheid van Baltimore hierdoor moeten maken?

4

Herkent u de toenemende dreiging van het misbruik van de Eternal Blue exploit voor Europa en Nederland door cybercriminelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe bereidt u zich voor op dergelijke aanvallen?

5

Hoe beoordeelt u het feit dat Nederland op de achtste plaats staat als het gaat om machines die nog steeds gebruik maken van het SMBv1-protocol waar de Eternal Blue exploit gebruik van kan maken? 2)

6

Welke maatregelen neemt u om het patchbeleid bij overheden te stimuleren? Ziet u naar aanleiding van de toenemende dreiging van de Eternal Blue exploit aanleiding aanvullende maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

7

Kunt u elke vraag afzonderlijk beantwoorden?

  1. https://www.nytimes.com/2019/05/25/us/nsa-hacking-tool-baltimore.html
  2. https://www.welivesecurity.com/2019/05/17/eternalblue-new-heights-wannacryptor/#single-post-fancybox-1


Gerelateerd

Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Europese dreiging van de Eternal Blue exploit

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat John van den Heuvel wegens dreiging niet meer in de studio van RTL kan verschijnen

Het bericht ‘Onderzoek: dreiging door extreme afsplitsing van IS’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Inlichtingendiensten: stop je intimiderende bezoekjes’

De berichten 'Duizenden Nederlandse zeelieden nog langer vast op zee door visa-chaos' en 'Gestrande zeelieden vormen een dreiging voor de wereldeconomie'

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl