Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Energie voor elektrische auto superduur, rijden toch het goedkoopst’Het artikel ‘Energie voor elektrische auto superduur, rijden toch het goedkoopst’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10938

2019Z10938


Vragen van de leden Schonis en Sienot (beiden D66) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Energie voor elektrische auto superduur, rijden toch het goedkoopst’ (ingezonden 3 juni 2019)

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Energie voor elektrische auto superduur, rijden toch het goedkoopst’? 1)
  2. Deelt u de conclusie van de onderzoeker dat het laden van een elektrische auto duurder is dan tanken? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u de mening dat het een ongewenste prikkel is dat de elektrische rijder meer betaalt voor energie dan bijvoorbeeld de dieselrijder? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de conclusie dat de zakelijke dieselrijder in de meeste gevallen het goedkoopst uit is? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat onderneemt u om de financiële prikkel te verplaatsen van diesel naar zero-emissie rijden voor de zakelijke rijder?
  6. Welke mogelijkheden ziet u om de prijs van elektrisch laden (prijs per kWh) te verlagen, zodat deze qua prijs per kWh vergelijkbaar wordt met die voor fossiele brandstoffen?

1) https://www.wattisduurzaam.nl/19049/energie-beleid/duurzaam-rendement/energie-voor-elektrische-auto-superduur-rijden-toch-het-goedkoopst/


Gerelateerd

Het artikel ‘Energie voor elektrische auto superduur, rijden toch het goedkoopst’

Het brandveiligheidsrisico van elektrische auto’s

De kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Het model CARbonTAX dat gebruikt is om de verkopen van elektrische auto’s te voorspellen en er in 2018 meer dan 100% naast zat bij de schatting van de verkoop van het aantal elektrische auto’s

De belastingsubsidies op elektrische auto’s, de modellen die aangepast lijken te zijn (en geen rekening meer houden met de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van de elektriciteit voor elektrische auto’s) en een internationale vergelijking

Het bericht ‘Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren’

De kosten van stimulering van fossiele brandstoffen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl