Tweedemonitor / Kamervraag / De motie Belhaj c.s.De motie Belhaj c.s.

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10933

2019Z10933


Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Minister van Defensie over de motie Belhaj c.s. (ingezonden 3 juni 2019)

  1. Wat is uw reactie op de aangenomen motie-Belhaj c.s. inhoudende dat niet actief dienende veteranen, die korter dan 15 jaar in dienst zijn geweest, tijdens veteranenevenementen ook hun militiar unform mogen dragen? 1)
  2. Hoever bent u met de uitvoering van deze motie? Op welke wijze heeft u de Kamer geïnformeerd over de uitvoering van deze motie?
  3. Bent u bereid veteranen, die korter dan 15 jaar in dienst zijn geweest, op de hoogte te stellen van deze motie en de gevolgen daarvan voor hen?
  4. Deelt u de mening dat veteranen een belangrijke taak hebben vervuld voor Nederland, soms met gevaar voor eigen leven en zij mede hierdoor erkenning en waardering van de Nederlandse samenleving verdienen?
  5. Deelt u de mening dat de overheid in het algemeen en Defensie in het bijzonder beleid moet voeren, gericht op het actief bevorderen van de erkenning en waardering voor veteranen?
  6. Bent u bekend met de diepe wens van veel veteranen om hun uniform aan te mogen trekken op speciale gelegenheden, zoals op de veteranendag?
  7. Kunt u bovenstaande vragen voor veteranendag beantwoorden?


1) Kamerstuk 30139, nr. 190

Indiener

Salima Belhaj (D66)


Gericht

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


descriptionAccess ( 9437 )

Publicatiedatum
3 Juni 2019Gerelateerd

De motie Belhaj c.s.

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het grote tekort aan sociale huurhuizen

Overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het niet uitvoeren van een motie over meervoudig gehandicapte kinderen

Het bericht ‘Vluchtelingenwerk bezorgd om uitzetting Afghaanse tolk’

Het voornemen de aangenomen motie over Afghaanse misbruikslachtoffers niet uit te voeren

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl