Tweedemonitor / Kamervraag / De noodzaak van de oeververbinding KrimpenerwaardDe noodzaak van de oeververbinding Krimpenerwaard

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10780

2019Z10780


Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de noodzaak van de oeververbinding Krimpenerwaard. (ingezonden 29 mei 2019)

1. Bent u bekend met het artikel ‘Kies voor oeververbinding Krimpenerwaard’ van 27 mei 2019, waarin wordt opgeroepen om Zuid-Hollandse gemeenten met een extra oeververbinding beter bereikbaar te maken? 1)

2. Deelt u de mening dat een extra oeververbinding zeer gewenst is om zo het drukke verkeer op de Van Brienenoordbrug te verminderen?

3. Bent u bereid om gehoor te geven aan deze wens en stappen te ondernemen die leiden tot de realisatie van deze nieuwe oeververbinding?

4. Welke middelen denkt u nog nodig te hebben voor de realisatie van deze nieuwe oeververbinding?

1) Het Kontakt, 27 mei 2019, 'Kies voor oeververbinding Krimpenerwaard' ( https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/algemeen/200639/-kies-voor-oeververbinding-krimpenerwaard )


Gerelateerd

De noodzaak van de oeververbinding Krimpenerwaard

Het toenemende verzet tegen geluidsoverlast door motorrijders

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl