Tweedemonitor / Kamervraag / Het dreigende faillissement van Utrechts Centrum voor de Kunsten en gevolgen voor diens medewerkersHet dreigende faillissement van Utrechts Centrum voor de Kunsten en gevolgen voor diens medewerkers

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10778

2019Z10778


Vragen van de leden Asscher en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het dreigende faillissement van Utrechts Centrum voor de Kunsten en gevolgen voor diens medewerkers. (ingezonden 29 mei 2019)

1

Bent u ermee bekend dat medewerkers van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) de gemeente Utrecht voor de rechter dagen omdat de gemeente volgens hen ten onrechte aanstuurt op een faillissement van de organisatie? 1)

2

Bent u bekend met het lot van de 200 medewerkers van het UCK, waarvan 60 in vaste dienst? Hoe vindt u het dat het college de subsidie in zulk kort tijdsbestek beëindigt, dat het personeel zonder transitievergoeding op straat komt te staan?

3

Hoe vindt u het dat de medewerkers van het UCK van de gemeente het perspectief krijgen om als zzp'er in een schijnzelfstandigheid door te gaan vanaf 1 september 2019? Bent u het eens dat het onwenselijk is dat gedupeerde medewerkers op deze manier in een ondernemersrol worden gedwongen met een zeer onzeker toekomstperspectief terwijl zij in een klap al hun opgebouwde rechten kwijt zijn? Hoe kwalificeert u deze zzp-constructie? Bent u bereid de Belastingdienst deze constructie te laten onderzoeken of er sprake is van ‘kwaadwillendheid’?

4

Hoe oordeelt u over de aanname van het UCK en haar medewerkers dat er sprake is van een ‘vooropgezet faillisement’, waarbij de gemeente bewust aanstuurt op een faillissement van het UCK en gelijktijdig nieuw beleid heeft ontwikkeld, waarin vrijwel hetzelfde wordt gevraagd (in hetzelfde pand) als waar het UCK nu in voorziet en dus overzetting van de activiteiten in een uitgeklede vorm faciliteert te koste van medewerkers en het UWV?

5

Vindt u dat u een rol heeft om de gemeente hierop aan te spreken, of is dit een zaak voor de Inspectie SZW of de Belastingdienst?

6

Vindt u dat een dergelijke constructie past bij de voorbeeldfunctie van de overheid nu de afgelopen jaren het bedrijfsleven door rechters en de overheid op de vingers wordt getikt als het dergelijke constructies toepast? Zo nee, bent u bereid om maatregelen te nemen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

7

Bent u het ermee eens dat de gemeente – zeker gelet het feit dat ze aanstuurt op een grootschalige stelselwijziging binnen de gemeente waar ze haar eigen opgerichte stichting failliet laat gaan – dan ook haar verantwoordelijkheid moet nemen en medewerkers van een compensatie moet voorzien voor de wettelijke ontslagvergoeding? Zo ja, bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met de gemeente Utrecht? Zo nee, waarom niet?

8

Vindt u het dat de gemeente Utrecht hiermee ingaat tegen de principes van de ‘Fair practice code’? Zo ja, bent u bereid om hierover met de gemeente Utrecht in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?

9

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 op 27 juni 2019?

1) https://www.nu.nl/utrecht/5890146/uck-daagt-gemeente-utrecht-voor-de-rechter-vanwege-faillissement.html


Gerelateerd

Het dreigende faillissement van Utrechts Centrum voor de Kunsten en gevolgen voor diens medewerkers

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Belastingdienst en UWV verliezen miljoenen door faillissement payrollbedrijf

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Coronabesmettingen bij medewerkers van slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven

Het mogelijk faillissement van SecurCash

Het bericht dat klanten slecht beschermd zijn tegen faillissement van hun energieleverancier

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl