Tweedemonitor / Kamervraag / Het gebruik van geweld tegen demonstranten in PakistanHet gebruik van geweld tegen demonstranten in Pakistan

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10747

2019Z10747


Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het gebruik van geweld tegen demonstranten in Pakistan (ingezonden 29 mei 2019)

1

Bent u bekend met berichten over de inzet van geweld tegen activisten tijdens een demonstratie in de regio Noord-Waziristan in Pakistan? 1) Kunt u bevestigen dat hierbij tenminste drie doden zijn gevallen en meer dan vijftien gewonden?

2

Klopt het dat een van de leiders van de demonstratie, de parlementariër Ali Wazir, momenteel gevangen wordt gehouden? Zo ja, waarom zit hij vast?

3

Deelt u de opvatting van Amnesty International dat Pakistan grondig en op onafhankelijke wijze onderzoek moet doen naar de slachtoffers en dat verantwoordelijke daders berecht dienen te worden als geweld op onwettige wijze is ingezet?

4

Bent u bereid uw zorgen over het gebruik van geweld tegen demonstaranten kenbaar te maken aan uw collega’s in Pakistan en aan te dringen op onafhankelijk onderzoek en berechting? Zo nee, waarom niet?

1) Pakistan: Investigate North Waziristan killings, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/pakistan-investigate-north-waziristan-killings/ , 27 mei 2019 & Three killed by military gunfire at Pakistan rights protest, https://www.aljazeera.com/news/2019/05/killed-military-gunfire-pakistan-rights-protest-190526120937740.html , 26 mei 2019.


Gerelateerd

Het gebruik van geweld tegen demonstranten in Pakistan

Spanningen tussen Pakistan en India

De gang van zaken rondom de demonstratie d.d. 21 juni 2020 op het Malieveld tegen de anderhalvemetersamenleving

Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

Een zelfmoordaanslag op een kerk in Pakistan

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

Geweld tegen demonstranten in Soedan

Het Israëlische geweld tegen demonstranten in Gaza

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl