Tweedemonitor / Kamervraag / Hypotheken voor ‘duurhuurders’Hypotheken voor ‘duurhuurders’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10464

2019Z10464

Vragen van de leden Kops en Tony van Dijck (beiden PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over hypotheken voor ‘duurhuurders’ (ingezonden 24 mei 2019)

 

 

  1. Kent u het bericht '’Duurhuurders’ krijgen toegang tot hypotheek'? 1)

 

  1. Wat vindt u van het initiatief van hypotheekverstrekker BLG Wonen die een zogeheten ‘huurverklaring’ heeft geïntroduceerd, waarmee een huurder kan aantonen dat hij, gezien de (hoge) huur die hij al jaren kan betalen, ook een hypotheeklast kan dragen? 

 

  1. Deelt u de mening dat het oneerlijk is dat huurders louter op basis van hun inkomen geen hypotheek kunnen krijgen en daardoor gedwongen worden tot ‘duur huren’? Deelt u de mening dat deze ‘duurhuurders’, die maandelijks een flinke huurprijs aftikken, ook voor een hypotheek met vergelijkbare of zelfs lagere maandlasten in aanmerking moeten kunnen komen? Deelt u de mening dat daarom bij hypotheekverstrekking niet alleen het inkomen, maar vooral de feitelijke maandlasten bepalend moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Hoeveel van de 500.000 huurders in de vrije sector willen hun huurhuis inruilen voor een koopwoning, maar kunnen dat niet vanwege de te strikte inkomenseisen? Onderschrijft u de conclusie van BLG Wonen dat zij daarmee vermogen mislopen, oplopend tot ruim 50.000 euro in tien jaar tijd? Zo nee, waarom niet?

 

  1. Deelt u de mening dat minder strikte inkomenseisen leiden tot de volgende voordelen: opbouw van vermogen, meer doorstroming op de woningmarkt?

 

  1. Waarom maken hypotheekverstrekkers niet vaker gebruik van de zogenaamde ‘explain’-optie, waarbij zij van de inkomenseisen mogen afwijken (indien zij dat kunnen verantwoorden)? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de ‘explain’-optie vaker wordt ingezet?

 

1) FD, 23 mei 2019; https://fd.nl/ondernemen/1302304/duurhuurders-krijgen-toegang-tot-hypotheek


Gerelateerd

Hypotheken voor ‘duurhuurders’

Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

Financiële problemen door scheidingen en hypotheken

Het ANBO-onderzoek waaruit blijkt dat honderdduizenden ouderen met een aflossingsvrije hypotheek in de problemen komenHet bericht dat motorclubs naar België verplaatsen

Het bericht ‘Particuliere woningverhuur groeit ondanks alles gestaag door’

Het bericht 'Korten kan niet wachten'

De brief van de minister van Financiën d.d. 5 februari 2019 over het op handen zijnde akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

Het bericht er een akkoord is bereikt over de financiering van de eurozonebegroting

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl