Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’Het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10367

2019Z10367

Vragen van de leden Van Meenen en Sneller (beiden D66) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’ (ingezonden 23 mei 2019)

 

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’? 1)

2

Klopt het dat de NPO sinds maart 2019 de mogelijkheid om video’s te downloaden blokkeert? Zo ja, kunt u toelichten sinds wanneer hiervoor is gekozen en waarom?

3

Deelt u de mening dat programma’s gemaakt met publiek geld vrij beschikbaar zouden moeten zijn? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?

4

Bent u ermee bekend dat er in de onderwijssector gebruik wordt gemaakt van de download-functie voor streams van de publieke omroep om deze te verwerken in lesprogramma’s?


Deelt u de mening dat fragmenten van programma’s van de publieke omroep een toegevoegde waarde kunnen hebben in de les en dat leraren gebruik zouden moeten kunnen maken van dit materiaal? Zo nee, waarom niet?

6

Bent u op de hoogte dat de publieke omroepen in Europese buurlanden, zoals Duitsland en België, wel de gelegenheid geven aan inwoners om deze programma’s te downloaden? Waarom is ervoor gekozen om niet dezelfde regels als Europese buurlanden te hanteren in betrekking tot dit vraagstuk? 

 

1) https://www.nu.nl/internet/5796627/npo-blokkeert-mogelijkheid-om-programmastreams-te-downloaden.html


Gerelateerd

Het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’

De uit de klauwen lopende bedragen die de publieke omroep jaarlijks aan consultants betaalt

Het bericht dat de NPO overweegt om uit NLZIET te stappen

Het bericht dat een NPO-topman bestuurder was van een brievenbusfirma en het bericht over de declaraties van de NPO-directeur

Het bericht ‘Twitter blokkeert Wilders’

Het bericht ‘AIVD blokkeert terugkeer tientallen Nederlandse piloten’

Het bericht dat de NPO-app op tv’s van vóór 2014 niet meer werkt

De toekomstplannen van de NPO

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl