Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘U.S. sanctions Congo election officials, says they obstructed vote’Het bericht ‘U.S. sanctions Congo election officials, says they obstructed vote’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10364

2019Z10364

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, en van Financiën over het bericht ‘U.S. sanctions Congo election officials, says they obstructed vote’  (ingezonden 23 mei 2019)

 


 

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘ U.S. sanctions Congo election officials, says they obstructed vote’ van 21 maart 2019? 1)
  2. Heeft u contact gehad met uw Amerikaanse ambtsgenoot over corruptie en corruptiebestrijding  in Congo? zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft u  zicht op de op de omvang van de corruptie in Congo?
  3. Welke gevolgen hebben de sancties gehad die de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben genomen naar aanleiding van de verkiezingen eind vorig jaar?
  4. Is bij het toepassen van sancties overwogen om naar het gehele netwerk van de corruptie te kijken? Zo ja, zou een netwerkbenadering effectiever kunnen zijn dan een individuele benadering om corruptie tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? 
  5. Kunt u aangeven of er zicht is op de criminele geldstromen binnen Congo? Zo ja, biedt dit mogelijkheden om het netwerk in kaart te brengen? Zo nee, zou het nuttig kunnen zijn de criminele geldstromen in kaart te brengen om gericht sancties te kunnen toepassen? 

 

1) https://www.reuters.com/article/us-congo-election-usa-sanctions/u-s-sanctions-congo-election-officials-says-they-obstructed-vote-idUSKCN1R222M


Gerelateerd

Het bericht ‘U.S. sanctions Congo election officials, says they obstructed vote’

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over het voortdurende conflict in Congo dat bij het uitblijven van hulp de komende maanden de levens kan eisen van duizenden kinderen

De zorgelijke ontwikkelingen voor het maatschappelijk middenveld in Oeganda in aanloop naar de verkiezingen

Het voortdurende conflict in Congo dat bij het uitblijven van hulp de komende maanden de levens kan eisen van duizenden kinderen

De lancering van een militaire satelliet door Iran

De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.

De ebola uitbraak in Congo

Het rapport 'The Use of UN Sanctions to Address Conflict-Related Sexual Violence'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl