Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een NPO-topman bestuurder was van een brievenbusfirma en het bericht over de declaraties van de NPO-directeurHet bericht dat een NPO-topman bestuurder was van een brievenbusfirma en het bericht over de declaraties van de NPO-directeur

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10114

2019Z10114

Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat een NPO-topman bestuurder was van een brievenbusfirma en het bericht over de declaraties van de NPO-directeur. (ingezonden 21 mei 2019)

 

 

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘De Thaise constructie van televisiebaas Frans Klein’? 1)
  2. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Etentje met zure nasmaak’? 2)
  3. Klopt het bericht dat de directeur van NPO bij zijn aantreden bij de NPO alleen heeft opgegeven dat hij eigenaar was van een Thais restaurant en niet heeft gemeld dat hij bestuurder was van een vennootschap gevestigd in Kent, Engeland? Wat is uw mening hierover?
  4. Bent u van mening dat de raad van bestuur had moeten doorvragen over zijn eigenaarschap van het restaurant? Had de raad om een afschrift van de Kamer van Koophandel moeten vragen? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat vindt u van de rol van de raad van bestuur die van mening is dat het niet nodig was voor de directeur van NPO om op te geven dat hij bestuurder was van een vennootschap gevestigd in Kent en het heeft afgedaan als een privézaak? Kunt u uw antwoord toelichten?
  6. Hoe oordeelt u over het feit dat de directeur van NPO een restaurantrekening heeft gedeclareerd bij de NPO van zijn eigen jubileumfeestje dat plaatsvond in zijn eigen restaurant? Is dit in strijd met de governancecode? Kunt u uw antwoord toelichten?
  7. Klopt het dat de directeur van NPO de declaratie niet heeft gemeld aan de raad van toezicht? Zo ja, hoe oordeelt u hierover?
  8. Hoe oordeelt u over het feit dat de NPO, primair een journalistieke organisatie, nauwelijks aandacht heeft besteed aan de situatie rondom Frans Klein en dat heeft overgelaten aan media zoals NRC-Handelsblad, HP/De Tijd en de Telegraaf? 
  9. Deelt u de mening dat bestuurders in het publieke domein een toonbeeld moeten zijn van integriteit? Is het om die reden niet wenselijk dat bij overschrijding van integriteitsregels de minister hiertegen optreedt?

 

 

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/19/de-thaise-constructie-van-televisiebaas-frans-klein-a3957614

2) https://www.telegraaf.nl/nieuws/3613173/etentje-met-zure-nasmaak


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat een NPO-topman bestuurder was van een brievenbusfirma en het bericht over de declaraties van de NPO-directeur

Miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Het onder verscherpt toezicht plaatsen van Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De bonus voor de topman van Air France-KLM

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het aanstellen van een directeur voor het stafbureau van het Nationaal Groeifonds.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl