Tweedemonitor / Kamervraag / De plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in ArnhemDe plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09733

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem (ingezonden 16 mei 2019).

Vraag 1

Kent u de berichten «Komst zorgmijders naar Paasbergflat zorgt voor onrust in Arnhemse wijk»1 en «Stichting Onderdak verrast gemeente Arnhem met plan voor Paasberg»?2

Vraag 2

Worden er door de Stichting Onderdak op de genoemde locatie, forensische klanten waaronder ex-gedetineerden opgevangen of mensen die op proefverlof zijn dan wel op basis van een andere justitiële titel? Zo ja, om hoeveel personen zal het gaan en worden deze personen door justitie aangemeld bij de stichting?

Vraag 3

Begrijpt u dat er onrust onder buurtbewoners is of kan ontstaan als er zonder vooroverleg ex-gedetineerden of mensen die elders overlast hebben veroorzaakt in hun buurt worden gehuisvest? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat vooraf overleg moet hebben plaatsgevonden met de gemeente over de plaatsing van personen door de genoemde stichting? Zo ja, hoe komt het dat dit niet gebeurd is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Hoe gaat u er voor zorgen dat de gemeente en de bewoners nu wel geïnformeerd gaan worden? Hoe gaat u er voor zorgen dat dit voortaan wel op tijd gaat gebeuren?


Gerelateerd

De plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem

Het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’

De gedwongen verhuizing van bewoners van Vakantiepark Arnhem

Een Turks Festival in Arnhem dat een manifestatie is van de Turkse extreemrechtse Partij van de Nationalistische Beweging

Het bericht ‘Een woonwijk tussen dijk en rivier? ‘Dan kun je net zo goed op ijs bouwen’

De berichtgeving m.b.t. coronabesmettingen binnen het gevangeniswezen: Corona in gevangenis: 84 gedetineerden in quarantaine'

Het bericht ‘Hout stoken in woonwijk moet aan banden worden gelegd’

De maatregelen die worden getroffen in het gevangeniswezen in verband met het COVID-19 virus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl